13 CZERWCA

CZWARTEK, Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

EWANGELIA - J 17, 1-2. 9. 14-26 (Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie)

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.
Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

MEDYTACJA

Dzisiaj Jezus modli się za nas do Ojca i opowiada Mu o każdym z nas. Nie musieliśmy dokonać niczego wyjątkowego. On nas wybrał, abyśmy mieli życie wieczne.

Jezus przekazuje nam nowe imię Boga. Mówi, że jest naszym Ojcem.

W swojej modlitwie Jezus daje nam dzisiaj konkretne zadanie. Prosi Boga, abyśmy swoim życiem świadczyli o Jego wcieleniu, śmierci i zmartwychwstaniu.

Jezus zaprasza nas do udziału w misji całego Jego życia. Prosi, aby nasze życie było miłością i przebaczeniem, abyśmy łączyli, a nie dzielili. To od nas dzisiaj zależy czy ludzie zechcą uwierzyć Jezusowi.

Jezus prosi o jedność i miłość wśród uczniów. To jest dzisiaj bardzo potrzebne. Dobrze byłoby, aby jedność i miłość wśród nas stały się znakiem dka innych, że należymy do Chrystusa.

Jezus jest jednocześnie kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Jezus jest wszystkim. Nic już nie musimy robić, aby dokonało się nasze zbawienie. Jest jednak coś, co może nam odebrać ten wspaniały dar zbawienia. To życie w kłamstwie i nienawiści.

Życie w kłamstwie i nienawiści oddzielają nas radykalnie od Boga. Dlatego Jezus modli się o to, czego potrzebujemy najbardziej - o życie w prawdzie i o jedność opartą na miłości. Dołączmy do tej Jezusowej modlitwy...

Świat potrzebuje kapłanów, którzy będą autentycznymi świadkami Prawdy, którą głoszą. Zdolnych do ofiary na wzór Chrystusa, jednoczących Kościół, kierujących się miłością i pracujących na chwałę Bożą. O to prosi Jezus swego Ojca.

Każdego dnia powinniśmy wspierać swoją modlitwą kapłanów, by sami uświęcając się, prowadzili nas ku świętości...

Jesteśmy kochani. Bóg pragnie, abyśmy żyli w pełni, bo jesteśmy Jego synami. Pozwólmy przeniknąć się tym słowom Jezusa...

Podziękujmy Ojcu za swoje życie, za to, kim jesteśmy i prośmy Jezusa, aby dawał nam odwagę do naśladowania Go...

 

 

 

Flag Counter