11 CZERWCA

WTOREK, Wspomnienie św. Barnaby Apostoła

EWANGELIA - Mt 10, 7-13 (Wskazania na pracę apostolską)

«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.
Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was».

MEDYTACJA

Gdy Bóg powołuje, daje wszystko to, co jest potrzebne. Już nie musimy o nic się troszczyć.

"Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!" (Mt 10, 8). Czynienie dobra za darmo to znak, który zapowiada Królestwo Boże. Na tym bowiem opiera się miłość.

Oby dla nas coraz mniej liczyło się napełnianie trzosa, a coraz bardziej człowiek. Coraz mniej zyski, a coraz bardziej pokój i dobro każdego człowieka.

Kto nie potrafi wejść w mentalność nowej cywilizacji miłości i dobra, ten nie zazna pokoju, bo jego dusza będzie nadal pokaleczona i niezaspokojona.

Mamy koncentrować się na największym bogactwie, którym jest Ewangelia. Naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii potwierdzane znakami. Chodzi nie tylko o Słowo mówione, ale Słowo komunikowane ewangelicznym sposobem naszego życia.

Dobra materialne mogą służyć rozwojowi, otwierać serce na potrzeby innych, ale mogą również przysłonić Boga i właściwy sens życia, jakim jest zjednoczenie się z Nim.

Zapatrzenie w siebie, w to kim jesteśmy i co posiadamy, oddala od Boga. Zaczynamy czuć się samowystarczalni i przekonani, że Bóg nie jest nam potrzebny.

Jezus chce pomagać i wspierać każdego z nas. Obiecuje opiekę i nie zostawia nas, choć czasami możemy tego nie odczuwać. Potrzeba wysiłku, by oprzeć się wyłącznie na Nim, co oczywiście nie jest równoznaczne z naszą bezczynnością.

Musimy podejmować swoje obowiązki każdego dnia, na nowo, czyniąc je dla Niego i w łączności z Nim. To jest gwarancja zachowania właściwego dystansu do dóbr tego świata.

Jezu, Ty jesteś dawcą pokoju i pragniesz naszego świadectwa, prosimy, obdarz nas łaską swojego pokoju na każdy dzień, daj wiarę, że Ty panujesz nad naszym życiem i możemy Tobie oddać się do końca...

 

 

 

 

Flag Counter