9 CZERWCA

NIEDZIELA, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

EWANGELIA - J 20, 19-23 (Jezus daje Ducha Świętego)

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku
i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

MEDYTACJA

Obawy, strach i lęk paraliżują nas i nie pozwalają nam działać. Nie czynimy tego, do czego stworzył i zaprosił nas Bóg. Jezus przychodząc chce zerwać nasze kajdany strachu i lęku.

Jezus dwukrotnie mówi uczniom: „Pokój wam”. Jest świadomy tego, że więzienie strachu jest trwałe. Dlatego też i Jego działanie jest bardziej hojne i mocne.

Bóg udziela nam Swojego Ducha, ducha mocy, życia, wolności i miłości. Rozsmakujmy i zanurzmy się w Nim...

Duch Święty to osoba, a nie energia, którą można ujarzmić. Jako osoba szanuje wolność innych osób, a to znaczy, że nie zrobi niczego, na co Mu nie pozwolimy.

Bóg stworzył nas bez nas, lecz nie zbawi nas bez nas. Dlatego trzeba zdobyć się na odwagę i wziąć Ducha Świętego. Pozwólmy Mu, by nas przemieniał...

Decydując się na życie zgodne z Bożymi przykazaniami, przyjmujemy Trójcę Przenajświętszą i stajemy się Jej członkami. Bóg chce nas włączyć do tej Wspólnoty, którą sam jest jako Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest kolejny powód, dla którego warto wybrać drogę Bożych przykazań.

Poznając Jezusa, Syna Bożego, poznajemy Ojca i Ducha Świętego. Jezus unaocznia nam Ich, przedstawia i wskazuje, że to Oni i tu Ich zobaczymy. Dlatego warto troszczyć się o przyjaźń z Jezusem.

Gdy uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli głosić Ewangelię we wszystkich językach świata. Przestali bać się i wyszli z ukrycia.

Duch Święty jest nam potrzebny. Jesteśmy słabi w naszym człowieczeństwie i chrześcijaństwie. To Duch Święty może przemieniać nasze grzechy, słabości, lęki, kompleksy i nieumiejętności. Uznajmy to, że sami nie damy rady i prośmy Go o pomoc.

Przykazania nie są dane po to, by utrudnić nam życie. Te nakazy i zakazy Boga mają pomóc nam kroczyć drogą, na którą weszliśmy w chwili chrztu świętego. Droga ta prowadzi do Niego i uczy miłości Boga i bliźniego.

Przez wierność Bożemu Prawu okazujemy Mu naszą miłość, stajemy się również Jego świadkami w świecie. To właśnie mocą Ducha Świętego, którego Jezus zesłał na każdego z nas, możemy otwierać się na tę miłość i uwrażliwiać się na dane nam przez Boga Prawo.

Prośmy Ducha Świętego, by przypominał nam o Sobie oraz o łasce, jaką otrzymujemy. Módlmy się, abyśmy dzięki niej kochali i służyli Bogu we wszystkim. Prośmy o serce przeniknięte obecnością Ducha pokoju i mocy...

Przyjdź Duchu Święty i uczyń z nas nowe stworzenie, na nowo powstające do życia...

 

 

 

Flag Counter