4 CZERWCA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 17, 1-11a (Ojcze, otocz swego Syna chwałą)

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje,
i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

MEDYTACJA

Odkrywanie woli Boga każdego dnia nie jest łatwe. Uczymy się tego przez całe życie, bo całe życie zdarzają się nam potknięcia.

Gdy żyjemy wolą Bożą, pomagamy innym dostrzegać Ojca i otwierać się na Jego Słowo. Dlatego warto szukać w swoim życiu chwil, które pomagają innym przybliżyć się do Boga.

Naszym obowiązkiem jest towarzyszenie Jezusowi i modlitwa za innych. Spędzanie czasu przed Najświętszym Sakramentem oraz różaniec, to fundament. Przykład takiej postawy dał nam Jezus, gdy modlił się za Kościół w Wieczerniku...

Życie wieczne to znajomość Jezusa, ale znajomość w znaczeniu biblijnym, a więc nie tylko wiedza o Nim, ale konkretna więź osobowa.

Nie da się żyć wiecznie w oderwaniu od Boga. Tylko Bóg może zaspokoić nasze serce i wypełnić treścią, którą potrzebujemy do szczęścia.

Określenie "życie wieczne" oznacza nie tylko życie bez przemijania, ale także życie w pełni szczęścia. W ludziach szczęśliwych i "żyjących wiecznie" Jezus został "otoczony chwałą", bo Jego chwałą jest szczęśliwy człowiek.

Całkowicie jesteśmy Jego, od Niego zależymy, dzięki Niemu żyjemy i do Niego idziemy. Jesteśmy Jego, zawsze, a być może szczególnie wówczas, kiedy jesteśmy daleko...

Ewangeliczne wyrażenie „są Twoimi” jest wyrazem bliskości Boga, który interesuje się naszym losem, Boga pełnego czułości, troskliwej i wrażliwej...

Żyjemy wśród ludzi i oni wiedzą, jak wygląda nasze chrześcijaństwo. Nasza wiara rozgrywa się jawnie. Dlatego modlitwa Jezusa za nas, należących do Ojca, jest nam bardzo potrzebna, bo On wie, jacy jesteśmy...

Jezus mówi nam, że aby osiągnąć życie wieczne, konieczne jest nasze zjednoczenie z Ojcem i Synem. Musimy mieć osobistą relację z Jezusem.
Jeśli chcemy osiągnąć życie wieczne musimy przyjąć Jezusa jako naszego Pana i musimy mieć głęboką wiarę...

Prośmy o otwartość na Ducha Świętego i módlmy się, aby pomagał nam w odkrywaniu woli Ojca, abyśmy przez jej wypełnianie okrywali Boga chwałą...

 

 

 

Flag Counter