3 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

EWANGELIA - J 16, 29-33 (Jam zwyciężył świat)

Uczniowie rzekli do Jezusa:
«Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».
Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

MEDYTACJA

Wiara jest łaską, co oznacza, że nie jest zależna wyłącznie od woli człowieka. Jest jak kwiat, który aby mógł rosnąć, potrzebuje naszej opieki, ale również światła i powietrza.

Wiara ma w sobie miejsce na działanie łaski i na nadzieję. Ma też miejsce na wątpliwości, dlatego szukamy odpowiedzi. Szukamy, to kluczowe słowo, gdyż pokazuje nasze zaangażowanie.

Wiara mieści w sobie również przestrzeń na upadki. Jednak wiara nie koncentruje się na upadkach, ale na podnoszeniu się z nich.

Nie musimy sami stawać naprzeciw całemu światu. On już zwyciężył świat dla nas. My musimy tylko zdecydować, czy pozwolimy Mu działać w naszym życiu.

Bóg nie obiecuje nam życia bez trudu, ale obiecuje, że będzie z nami w każdej sytuacji.

Żywa wiara, to nieustannie trwające spotkanie człowieka z Bogiem. Przeżywanie wiary nie polega na zmysłowym poczuciu obecności Boga, ale na pewności Jego miłości. To jest właśnie fundament naszej nadziei.

W życiu każdego z nas bywa, że wiara jest łatwa, ale jest i tak, kiedy wiara jest trudna. W chwilach zagrożenia nie wierzymy nikomu, tylko sobie i ufamy tylko swojej sile. To pomaga zwyciężyć, ale powoduje utratę wiary i ufności wobec innych, także tych najbliższych, i w Boga.

Jeśli chcemy zwyciężyć definitywnie, powinniśmy walczyć w jedności z Jezusem. Tylko On ma moc pokonać wszystko.

Jezus mówi do Apostołów, że nie uciekną od krzyża i Chrystusa, że będą prześladowani. Tym jednak, co będzie im towarzyszyło, będzie wewnętrzny pokój. Pokój prawdziwy, pomimo wszystko, który daje jedynie Bóg.

Słowa Chrystusa są pełne nadziei dla nas. Jezus ofiarowuje pokój. To dar bardzo nam potrzebny. Pokój od Jezusa nie jest jedynie spokojem. To pokój zbudowany na głębokiej więzi z Nim.

Źródłem naszej nadziei jest prawda zawarta w dzisiejszej Ewangelii, że Jezus zwyciężył świat. Dlatego bez lęku i kompromisu z duchem tego świata powinniśmy nieść świadectwo, że Jezus zwyciężył. Otwórzmy nasze serca na dar pokoju Jezusa i Jego moc...

Zastanówmy się, jak wygląda nasza wiara i porozmawiajmy o tym z Jezusem.
Prośmy Go, aby pomógł nam zaufać i otwierać się wciąż na nowo na Jego łaskę, a tym samym o wytrwanie do końca w wierności Jemu...

 

 

 

 

Flag Counter