2 CZERWCA

NIEDZIELA, Siódma Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

EWANGELIA - Łk 24, 46-53 (Jezus został uniesiony do nieba)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka».
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

MEDYTACJA

Jezus to Miłość, bezwarunkowa i czysta, do końca. Po śmierci, po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu, doskonała i pełna...

Ma się wypełnić wszystko, co jest zapisane. Zapisane jest również u Boga nasze życie. Bóg jest zainteresowany nami, abyśmy mogli korzystać z Jego doskonałej pełni. Chce nas przyoblec w Moc z Wysoka, dlatego pozostańmy tu, gdzie jesteśmy, gdzie Pan powołuje nas do swojego Dzieła.

„Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24, 48)... Tak, jesteśmy świadkami przejścia Jezusa w tej chwili, to nasz czas. Bóg chce dać nam dzisiaj obietnicę Ojca dla Dziecka. Weźmy ją i trwajmy w modlitwie w świątyni swego serca, aby Pan nam błogosławił.

Jezus zmartwychwstały błogosławi uczniów i staje przed Apostołami jako ojciec i kapłan, który przed ostatecznym odejściem do nieba przekazuje im moc Bożą i zapewnia im Bożą opiekę, bez której nie byliby w stanie wypełnić swego posłannictwa.

Jezus "został uniesiony do nieba" (Łk 24, 51). Nie oznacza to jednak, że odszedł od swoich uczniów. Nadal bowiem współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. On poszedł do Nieba, aby jeszcze bardziej być z nami.

Bóg nieustannie nasila swoją obecność i swoje działanie. To jest nauka płynąca z tajemnicy Wniebowstąpienia...

Jesteśmy świadkami Jego wielkiej mocy, tego tak znaczącego dla nas wyboru, tej potężnej woli, która wytrąciła świat z dążenia ku śmierci.
Umieramy – tak, umieramy – ale On jest...

Panie, prosimy Cię, daj nam moc, pełnię możliwości i szczęścia, abyśmy mogli zanieść ją w Twoje imię innym…

 

 

 

Flag Counter