29 MAJA

ŚRODA, Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

EWANGELIA - J 16, 12-15 (Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie
i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

MEDYTACJA

Jezus nie może wszystkiego nam od razu powiedzieć. Dostosowuje się do naszych możliwości. Nasz racjonalny obraz Boga może zasłaniać nam prawdziwego Ojca, który szuka relacji.

Gdy przeżywamy trudne doświadczenia możemy nie słyszeć, że On próbuje nam coś powiedzieć. Gdy bardzo absorbują nas codzienne radości, możemy nie odczuwać potrzeby nasłuchiwania Jego słów...

"Duch doprowadzi nas do całej Prawdy" (J 16, 13)... Gdy "będziecie prawdziwie trwać w moim Słowie, poznacie prawdę, a ona was uwolni" (J 8, 32)...

Nauka nie może uczynić kogokolwiek wolnym, a filozofia nie może kogokolwiek wyzwolić. Wciąż uczymy się, ale nadal nie jesteśmy w stanie odkryć sedna. Tylko Duch Święty może doprowadzić nas do prawdy, czyli do poznania zbawczej miłości Jezusa i Jego Słowa, które nam zostawił.

Wszystko, co ma Ojciec, należy do Jezusa, a Jezus przekazuje to Duchowi Świętemu. Duch Święty przekazuje to nam, ale wtedy, i tylko wtedy, gdy otworzymy się na Niego.

Trójca przyłącza nas do siebie. To jednak zobowiązuje. Kto chce przyłączyć się do Boga-Trójcy, ten musi zdecydować się na Jego sposób życia. Przyjęcie darów Ducha Świętego ubogaca nas, ale i zmienia. Gdy pragniemy Jego darów, a odrzucamy zmianę, to nic nie otrzymamy.

Jednym z atrybutów Ducha Świętego jest prawda. Chrześcijanin, człowiek przemieniony przez Boga, jest człowiekiem prawdy względem Boga, otoczenia
i samego siebie.

Im jesteśmy bliżej Boga, tym w mniej w nas udawania przed Bogiem, ludźmi i sobą. Tylko z Nim damy radę żyć w prawdzie.

On, Duch Prawdy, doprowadzi nas do prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi nam rzeczy przyszłe.

Rzeczy przyszłe: ciągle będziemy dla świata obcy, ciągle zdarzać będą się prześladowania i ciągle doznawać będziemy ucisków. I wiemy też, jaki będzie koniec tego wszystkiego: ukazanie ostatecznego zwycięstwa dobra w dniu powtórnego przyjścia Jezusa.

Całe "życie chrześcijańskie jest komunią z każdą z Osób Bożych, bez jakiegokolwiek ich rozdzielenia. Kto oddaje chwałę Ojcu, czyni to przez Syna w Duchu Świętym; kto idzie za Chrystusem, czyni to, ponieważ Ojciec go pociąga, a Duch porusza” (KKK n. 259)...

By w pełni zrozumieć to, że nasze życie jest zjednoczone z Bogiem, potrzebujemy Ducha Prawdy, który nas o tym pouczy. Starajmy się całe nasze życie oddać Bogu...

Prośmy Boga, aby pokazał to, co chce nam dzisiaj przekazać; prośmy o dogłębne poddanie się natchnieniom Ducha Świętego...

 

 

 

Flag Counter