25 MAJA

SOBOTA, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła
albo wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża
albo wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy

EWANGELIA - J 15, 18-21 (Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować.
Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

MEDYTACJA

Jezus przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Było to powodem prześladowań i skazania Go na śmierć.

Być uczniem Jezusa nigdy nie było łatwo. On nie wybiera nas do zła, lecz do wielkich rzeczy, które osiąga się z trudem.

Przyjrzyjmy się swojemu życiu, marzeniom i planom, działaniom i ich efektom... Zastanówmy się dla kogo to wszystko czynimy i co jest głównym motywem naszych działań...

Jezus składa nam obietnicę. Jeśli będziemy w Nim trwać, to ludzie będą zachowywali nasze słowo, tak jak zachowują Jego.

Bóg działa miłością. Jezus przychodzi do każdego z nas. Chce również przyjść do kogoś przez nas. Spróbujmy zatem w dzisiejszej Ewangelii zobaczyć zaproszenie, a nie ostrzeżenie...

W Credo jest mowa o czterech podstawowych cechach Kościoła. Aby uważać się za autentyczny, powinien On być jeden, święty, katolicki i apostolski.
W tradycji wschodniej Kościoła dodaje jeszcze piąte znamię: ma on być semper persecuta, czyli ZAWSZE PRZEŚLADOWANY.

"Semper persecuta" oznacza, że jeśli wspólnota nie doznaje prześladowania, to powinna się zapytać, czy nie przestała podążać za swoim Nauczycielem
w sposób autentyczny... Jakże niezwykle aktualne jest to przesłanie...

Świat nie lubi ludzi, którzy nie dopasowują się do otoczenia, a jednocześnie bardzo potrzebuje takich ludzi, bo bez nich nie byłoby postępu.
Świat wymusza konformizm, a jednocześnie brzydzi się nim.
Świat z uwagą słucha ludzi, którzy niosą odnowę, a jednocześnie boi się ich...

Jezus proponuje nam, abyśmy nie przejmowali się światem i jego opinią, abyśmy nie byli własnością świata i dali się wybrać ze świata.
Człowiek wybrany przez Boga, to ktoś nie z tego świata...

Świat potrzebuje ludzi wybranych przez Boga, bo przeczuwa, że bez odniesienia do czegoś transcendentnego, co pochodzi jakby z zewnątrz, nie zrozumie siebie. Dajmy się więc wybrać...

Jeśli żyjemy Ewangelią i to drażni ludzi obok, to nie załamujmy się. Miłość, przebaczenie, służba innym, szacunek, wprowadzanie pokoju…
Im więcej w nas Boga i Ewangelii, tym bardziej nie będziemy należeć do tego świata, choć w nim jesteśmy.

Zanim uznamy, że prześladują nas z powodu Chrystusa, zastanówmy się czy może właśnie przez nich mówi Bóg, by wezwać nas do nawrócenia, bo skrzywdzeni przez nas wołają do Niego z ziemi, gdyż staliśmy się jak niewidoczne groby, po których ludzie bezwiednie przechodzą...

Może to my zagradzamy innym dostęp do Boga? Także i dla nas przecież jest obietnica Bożego przebaczenia, którą głosimy. Czy nie zachowujemy się tak, jakbyśmy w przebaczenie nie wierzyli?

Chrześcijanie są prześladowani na całym świecie. Bo nie chcą być własnością świata, ale chcą należeć do Boga i chcą iść za Jezusem.

Przyznawać się dzisiaj do imienia Jezusa to wymagające świadectwo, ale konieczne. Uczniowie Chrystusa są znienawidzeni przez świat, bo idą konsekwentnie za Chrystusem, mają własny świat wartości wypływający z Ewangelii. Nie są ze świata i nie poddają się jego logice.

Chrystus Zmartwychwstały i Ukrzyżowany ciągle daje moc do dawania odważnego świadectwa...

Jeśli kiedykolwiek doświadczyliśmy odrzucenia ze względu na Jezusa, to nie jest to powód do zmartwienia. To znak, że stajemy się do Niego podobni.

Prośmy Boga, by dał nam siły, byśmy byli wierni i jednoznacznie opowiadali się w świecie po stronie Jezusa...

 

 

 

Flag Counter