24 MAJA

PIĄTEK, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

EWANGELIA - J 15, 12-17 (To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

MEDYTACJA

Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. To On nas wybrał i umiłował.

Być przyjacielem Jezusa, to znaczy wykonać Jego ostatnią wolę, czyli przyjąć Jego miłość i nieść ją dalej, dzieląc się jak chlebem.

Kto kocha, nie jest bierny, lecz stale szuka sposobu, by kochać bardziej i więcej. Otwiera się na Boga, by pomnażać owoce ducha. Miłość wzajemna to największe przykazanie i powołanie człowieka.

Odwołując się do Pisma Świętego, można wskazać na cztery zasady trwania w Bogu:
- trwać w Bogu znaczy zachowywać się tak, jak Chrystus;
- trwać w Bogu znaczy nie trwać w grzechu;
- trwać w Bogu znaczy trwać w Jego Słowie;
- trwać w Bogu znaczy wydawać tego owoc.
Trwamy?...

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12)... Bóg daje nam przykazanie miłości, ponieważ w nas wierzy.
Potrzebujemy tylko przyjaźni z Jezusem. Przyjaciele Jezusa łatwiej uczą się miłości i upodabniają się do Boga.

Jeśli miłość będzie w nas przegrywała z opluwaniem, prowadzeniem bitew, obmową i oczernianiem, to staniemy się mało wiarygodni jako wspólnota. Pamiętajmy, że mamy dążyć do tego, aby kochać tak, jak Chrystus...

Miłość to słowo o wielkim znaczeniu. Niestety zbyt często używane do rzeczy małych. Słowo, które oznacza wielkie pragnienie każdego człowieka, ale często, zamiast radości, budzi niepokój: może ktoś chce mną manipulować, albo chce mnie wykorzystać?...

Dostrzec drugiego człowieka i jego potrzeby. Dać to, czego najbardziej potrzeba, okazać troskę, podać rękę, uwolnić od więzów i sprawić radość. Niby niewiele, a jednak niezwykle trudne na co dzień...

Jezus wzywa nas do realizacji przykazania miłości. Zaprasza do ewangelicznej szkoły miłości. Mamy miłować tak, jak Jezus nas umiłował. Czasami oznacza to tajemnice krzyża w naszym życiu, a czasami nasz bliźni jest krzyżem...

Miłość bliźniego bywa trudna. My uwielbiamy siebie, dlatego Jezus mówi, że mamy kochać bliźniego jak siebie samego, a zatem też na całego, bez zbędnych słów i pytań...

Czasami bliźni jest trudny. Bywa, że bliźni to inne imię krzyża. Jednak tylko realizacja przykazania miłości przynosi właściwy owoc w życiu człowieka...

Jezus zachęca nas, by prosić Ojca o wszystko. Przyjmijmy Jego przykazanie miłości w całej wolności i otwartości serca i prośmy z ufnością, w imię Syna, zwłaszcza o żarliwą przyjaźń z Jezusem...

 

 

 

Flag Counter