23 MAJA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 15, 9-11 (Wytrwajcie w miłości mojej)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

MEDYTACJA

Popatrzmy na Przykazania Boże jak na drogę i wyobraźmy ją sobie, tu i teraz. Zobaczmy, jaka jest ta droga. Czy przypomina polną, żwirową ścieżkę, na której można łatwo potknąć się i przewrócić? Czy jest to prosta, asfaltowa aleja, po której szybko i łatwo zmierza się do celu?...

Zastanówmy się, czym są dla nas przykazania i jak je traktujemy. Jest to zestaw praw i nakazów, czy cenne wskazówki? Dokąd nas one prowadzą?...

Zobaczmy, co Jezus otrzymał od Ojca. Przypatrzmy się, jak bardzo ten dar zmienił Jego życie. Wyobraźmy sobie teraz, jak bardzo obdarowanie może przemienić nas... Zatrzymajmy się nad tym, co już otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy od Boga i ludzi...

Jezus mówi o miłości Boga. Dzieli się z innymi tym, co odkrył i czego doświadczył... Zastanówmy się, jak wygląda nasze życie i dzielenie się darami otrzymanymi od Boga?...

Miłość może mieć różne wymiary. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii mamy do czynienia z wymiarem AGAPE, które wskazuje na miłość bezinteresowną, darmową, bezwarunkową, bez żadnego "ale" i " ile".

AGAPE to Miłość, która nie domaga się wdzięczności i wzajemności, dotyczy także umysłu, a nie wyraża tylko uczucia pojawiającego się spontanicznie
w ludzkich sercach. Miłość, która oznacza zasadę, na której w życiu opieramy się świadomie.

AGAPE to miłość, która jest mocą do kochania ludzi, którzy są naszymi wrogami i których nie lubimy. Właśnie o takiej miłości mówi Jezus...

Czy potrafimy wyobrazić sobie miłość Boga Ojca do Syna Bożego? Przekracza to nasze wyobrażenia. I właśnie taką miłością Jezus, Syn Boży, nas kocha...

Abyśmy mogli "wytrwać w Jego miłości" musimy zachowywać Jego przykazania. A "wytrwać w Jego miłości" oznacza doświadczać wszystkich jej owoców
i odczuwać ją należycie. Nie powinno to być dla nas ciężarem, ale dobrodziejstwem, które okazujemy sami sobie.

Wytrwać w miłości Jezusa, to przede wszystkim zachować przykazania. Realizacja przykazań to główny warunek trwania w miłości. Tutaj nie ma miejsca na udawanie. Tu chodzi o wytrwanie w miłości.

Miłość jest bardzo ważna dla Boga i powinna być ważna dla chrześcijan. Prośmy Boga, abyśmy potrafili miłować, i to nie tylko swoich, ale wszystkich. To bardzo trudne, ale z Nim możliwe...

«Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni» (Dz 15, 11).
Klucz pierwszy: Taka jest nasza wiara.
To jest podstawa, którą musimy zachować...

«Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie Lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa Proroków» (Dz 15, 14-15).
Klucz drugi: To, co się dzieje, było przez Boga przewidziane.
Tak mówi Pismo.
Zatem - taka jest Jego wola...

Klucz trzeci: realna ocena sytuacji.
Jak nie zgorszyć tych, którzy mają wątpliwości?
Jak nie odepchnąć od Kościoła tych, którzy się wahają?...

Trzy klucze. Żadnego nie można zgubić ani pominąć. Trzeba zachować sedno wiary, ale trzeba też dostrzec słabych w wierze, a grzesząc przeciwko braciom
i rażąc ich słabe sumienia, grzeszymy przeciwko Chrystusowi...

Radość chrześcijańska jest podstawą świadectwa, które powinniśmy dawać każdego dnia. Źródłem naszej radości jest trwanie w miłości Jezusowej
i zachowanie Prawa Bożego. Radość chrześcijańska to wynik mocy Zmartwychwstałego Chrystusa.

Prośmy o głęboką radość w trwaniu przy Jezusie i Jego Słowie...

 

 

 

Flag Counter