20 MAJA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 14, 21-26 (Duch Święty nauczy was wszystkiego)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował
i objawię mu siebie».
Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?»
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy
u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

MEDYTACJA

Jezus pyta nas o naszą wierność przykazaniom, Prawu Bożemu. Prawdziwie miłuje Jezusa ten, kto zachowuje przykazania i naukę Jezusową zawartą
w Ewangelii. Potrzebujemy także Ducha Świętego i Jego darów na drogach codziennego i wiernego zachowywania Prawa Bożego.

Słowa Jezusa wypływają z miłości, która jest cennym darem. Dzięki temu przykazania Boże nie są już ciężarem, a ich wypełnianie może radować nasze serce.

Jezus składa obietnicę trwania w miłości. Jej owocem może być objawienie się Boga w naszym życiu. To trwanie nie jest jednak łatwe, bo trzeba walczyć
z własnymi słabościami i pokusami, pamiętając ciągle o celu, którym jest przyjęcie Ducha Świętego.

Warunkiem miłości Boga nie jest nasza miłość. Bóg nas ukochał, zanim cokolwiek dla Niego zrobiliśmy. Słowa Jezusa mają nam uświadomić, że miłość jest pełna wtedy, kiedy jest wzajemna, bo bez wzajemności nie może rozkwitnąć.

"Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje". Miłość nie wyraża się tylko deklaracjami. Nikt z nas nie chciałby być kochany tylko teoretycznie.

Kto zachowuje przykazania Boże, ułatwia Bogu działanie. Chodzi o konkret miłości, a ten objawia się tym, że żyjemy według wskazań Boga.

Jezus wie, że jesteśmy słabi, ale nie zostawi nas o naszych własnych, kruchych siłach. Duch Święty wesprze nas w tym miłowaniu, bo sami nie potrafimy miłować przyjaciół, a co dopiero wrogów. Bez Niego nic nie możemy uczynić, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

Prośmy Jezusa o radość dzielenia z Nim Jego miłości i pogłębienia tej relacji oraz o dogłębne przeżycie prawdy, że Bóg pragnie w nas przebywać...


 

Flag Counter