16 MAJA

CZWARTEK, Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

EWANGELIA - J 17, 20-26 (Aby stanowili jedno)

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

MEDYTACJA

Jezus modli się o jedność, a to oznacza, że jest ona darem Boga i jest znakiem obecności Boga. Jedność jest jednak niezwykle trudna. Nie umiemy przepraszać
i prosić o przebaczenie, ale również przyjmować słów skruchy.

Jezus składa obietnicę, że będzie nam objawiał Ojca, a to sprawi, że w naszych sercach będzie więcej miłości oraz zwiększy się poczucie Bożej obecności.

W modlitwie Jezusa widoczne są dwie cechy: widać niezachwianą wiarę Jezusa i widać zaufanie Jezusa do swoich uczniów, chociaż wiedział, że nie zrozumieli Go w pełni i że wkrótce mieli Go opuścić w najtrudniejszej dla niego chwili.

Jezus nigdy nie stracił wiary w Boga ani zaufania do ludzi. A my?...

Jezus chce być z nami na zawsze. To oznacza dla nas wieczne życie w Niebie, ale i przejście przez cierpienie i śmierć, bo także w tym Jezus był i jest obecny.

Dla bliskości z Jezusem warto wiele przejść. Bliskość z Nim prowadzi bowiem nie tylko do wiecznego szczęścia, ale i do pojednania z ludźmi, do jedności, wbrew światu, który ciągle generuje podziały i niezgodę.

Bliskość z Jezusem prowadzi również do poznania Boga, a to istotnie zmienia naszą wiedzę o świecie. Zaczynamy wreszcie wiele rozumieć.

Jedność lub brak konfliktu można rozpatrywać w relacjach z Bogiem, sobą samym i światem zewnętrznym. To ważne elementy chrześcijaństwa
i ewangelicznego stylu życia. Im więcej w nas Boga, tym więcej pokoju, pojednania i jedności.

Modlitwa Jezusa jest istotnym zadaniem dla chrześcijan. Musimy być jedno, aby świat uwierzył. Bo świat potrzebuje naszego świadectwa. Świadectwo naszej jedności prowadzi innych do wiary. Prośmy więc o dar jedności dla naszych rodzin i wspólnot...

 


 

Flag Counter