14 MAJA

WTOREK, Święto św. Macieja Apostoła

EWANGELIA - J 15, 9-17 (Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

MEDYTACJA

Początek wspaniałej przygody życia jest w Bogu, a nie w naszym postanowieniu. To Jego łaska sprawiła, że możemy być Jego uczniami i przyjaciółmi, a to zobowiązuje do odpowiedzenia Mu swoją miłością.

Bóg zechciał zamieszkać w naszym sercu i wypełnił je swoją miłością. Ta miłość staje się obecnością, która uzdalnia nas do wydawania dobrych owoców.

Jezus czyni nas swoimi przyjaciółmi. To nie jest tylko jeden z elementów naszego życia, ale jego fundament.

To On nas wybiera, uzdalnia i posyła w różne miejsca i do różnych ludzi. Stawia przed nami zadania i chce, aby owoce były dobre.

Jesteśmy przyjaciółmi Boga...
"Przyjacielu chcę zostać z Tobą, przy Tobie chcę być.
I nie trzeba, byś mówił coś - wystarczy, byś był" (piosenka religijna)...

Jesteśmy przyjaciółmi Boga...
"Bo nie ma większej miłości niż ta,
Gdy ktoś życie oddaje, bym ja mógł żyć.
Chcę być z Tobą, gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle.
Przyjacielu, otwieram przed Tobą serce me" (piosenka religijna)...

Mamy trudności z wzajemnością, Bóg nas traktuje jak przyjaciół, ale my Boga nie. Traktujemy Go jak groźnego sędziego albo żandarma, jak złotą rybkę od spełniania życzeń, albo jak niegroźnego staruszka, z którym nie trzeba się liczyć...

Bóg chce, byśmy traktowali Go jak przyjaciela, czyli odpowiedzieli miłością na miłość, lojalnością na lojalność i gotowością oddania życia za Niego na oddanie życia za nas.

Jesteśmy przyjaciółmi Boga. Łatwo jest brać dowody przyjaźni, trudniej jest je dawać. Nie traćmy jednak nadziei. "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał" - mówi Jezus.

Jezus nas wybrał na swoich przyjaciół, znając naszą słabość i wiedząc, że my przyjaźni dopiero się uczymy. Z pewnością spędzając czas z Jezusem nauczymy się przyjaźni.

Nie możemy się łudzić: tylko po wzajemnej miłości i trosce o potrzebujących zostaniemy rozpoznani jako prawdziwi uczniowie Chrystusa (por. J 13, 35; Mt 25, 31-46). To właśnie jest kryterium, wedle którego będzie mierzona autentyczność naszych celebracji eucharystycznych...

Trzeba, abyśmy umieli przełożyć sakramenty, modlitwę i zasady chrześcijaństwa na ewangeliczny sposób życia. To dziś potrzebne, abyśmy stawali się chrześcijanami, w tym duchownymi, którzy są wiarygodni i przekonujący...

W obliczu pojawiających się w naszym życiu nowości, pragnień, niepokojów, lęków i oczekiwań, niezwykle ważne jest rozeznanie, które pomaga nam rozpoznać, na ile coś jest wartościowe i dobre.

W rozeznaniu chodzi o dostrzeżenie Bożego planu dla każdego z nas. Stanowi ono narzędzie walki, które pozwala lepiej podążać za Bogiem. Stawką jest więc sens życia wobec Ojca niebieskiego.

„Życie modlitwy to fascynacja Bogiem. Nie może być fascynacji bez chęci poznania. I stąd nie może być życia modlitwy bez wiedzy religijnej” (Małgorzata Borkowska OSB).

Podziękujmy Jezusowi za wybranie i posłanie, prośmy Go o dar radości na drodze podążania za Jego przykazaniami i o dogłębne przeżycie prawdy, że jesteśmy wybranymi przyjaciółmi Jezusa...


 

Flag Counter