12 MAJA

NIEDZIELA, Czwarta Niedziela Wielkanocna

EWANGELIA - J 10, 27-30 (Jezus daje owcom życie wieczne)

Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

MEDYTACJA

Jezus zna swoje owce, a one Go słuchają i naśladują. Ta wiedza nie jest zagrożeniem dla owiec. Jest źródłem ich życia.

Bóg zna każdego z nas i wie o nas wszystko. Nie jest to jednak wiedza skierowana przeciwko nam. Wszechwiedza Boga jest dla dobra człowieka, dla jego życia w pełni.

Jezus zapewnia nas, że jesteśmy w Jego ręce i nikt nie może nas z niej wyrwać. Nic nie może nas również wyrwać z ręki Ojca. Wyznajemy tę prawdę, ale zbyt często wydaje nam się, że świat jest pod panowaniem zła i postępujemy tak, jakby świat był w ręku złego.

Chrystus przeprowadza swoje stado przez śmierć do zmartwychwstania, przez krzyż do chwały. I do do każdego z nas mówi: Ja Jestem twoim Dobrym Pasterzem, chodź za Mną...

Tylko Jezus może dać nam życie wieczne, ale tylko temu, kto idzie za Nim i kto słucha Jego głosu. Taki człowiek jest w ręku Boga, a On jest wieczny i wieczna jest Jego "ręka", czyli opieka. Póki On nas trzyma, także my jesteśmy wieczni.

On zna każdą ze swoich owiec, a żadna z nich nie zginie na wieki. I nie ma pomiędzy Bogiem-pasterzem, a człowiekiem-owcą relacji podległości, ale jest relacja współpracy. On zaprasza do świadomego kroczenia za Nim.

Życie wieczne... Nie jest prosto wyrazić słowami coś, co wymyka się ludzkiemu rozumowi, ale otwarcie się na Ewangelię, która stanowi nowość w stosunku do tradycji i pewników przeszłości, prowadzi do odnowionego świata, który zdąża ku wieczności, do „źródeł wód życia”...

Wierność Dobremu Pasterzowi już jest życiem wiecznym, chociaż uczeń znajduje się jeszcze w drodze do pełni szczęścia. Dobra Nowina jest zaproszeniem do włączania się w budowanie świata według wskazań Chrystusa.

Motywacja do włączania się w budowanie świata według wskazań Chrystusa, to pewność, że Bóg jest towarzyszem naszej drogi i dzieli się swoim błogosławieństwem. Jego słowo daje moc, by odnawiać oblicze swoich serc, wspólnot i środowisk, w których żyjemy.

W chwili szczerej modlitwy stańmy przed Bogiem, uznajmy w Nim Zbawiciela i Dobrego Pasterza, zaufajmy Jezusowi i powierzmy się Jego prowadzeniu...

 

 

 

Flag Counter