10 MAJA

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 6, 52-59 (Ciało moje jest prawdziwym pokarmem)

Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».
To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

MEDYTACJA

Jezus uzdrawia ciało człowieka, ale troszczy się także o życie wewnętrzne. Wskazuje nawet, że uważa je za najważniejsze.

Nasze życie trwa w Jezusie. Obietnica trwania jest jednocześnie obietnicą wiecznej komunii pomiędzy Jezusem i każdym z nas.

Spożywanie Chleba Eucharystycznego umożliwia nam dojście do Obiecanego Nieba. A my tak często nie doceniamy znaczenia Eucharystii...

Eucharystia jest dla nas źródłem życia. Chrystus daje nam się jako Pokarm, byśmy byli z Nim zjednoczeni, byśmy mieli życie. Ta prawda daje nam stalą nadzieję.

Fizyczne spożywanie ciała Jezusa pod postacią chleba i picie Jego krwi pod postacią wina nie daje jeszcze nam życia wiecznego. Ten Pokarm należy przyjąć przede wszystkim sercem, a to oznacza pozwolić, aby to serce przemienił, ożywił i napełnił swoją treścią.

Mamy chrześcijańską perspektywę i zrozumienie tego, że na ziemi jesteśmy na chwilę. Śmierć, to nie koniec. Idziemy do kochającego Ojca, który czeka na nas. To on dał nam Jezusa – Eucharystię, pokarm, który daje życie na wieki.

Głos Ojca porusza tak bardzo, że z Szawła czyni Pawła. Ale ten Głos nie wpędza nas w poczucie winy. On wyzwala i stawia w prawdzie, czasami gorzkiej
i bolesnej, ale jednocześnie niesie nadzieję. Bo Bóg zawsze daje człowiekowi przyszłość.

Warto zaufać temu Głosowi Ojca i pójść za Jego wezwaniem, nawet jeśli wzywa do czegoś radykalnego i niespodziewanego.

Porozmawiajmy z Jezusem i prośmy Go, aby umocnił w nas pragnienie życia w komunii z Bogiem poprzez spożywanie Jego Ciała i Krwi oraz o dogłębne doświadczenie prawdy, że On codziennie daje nam życie...

 

 

 

Flag Counter