9 MAJA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 6, 44-51 (Chleb żywy, który zstąpił z nieba)

Jezus powiedział do ludu:
«Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”.
Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».

MEDYTACJA

Wiara jest łaską, którą obdarza Ojciec. Dzięki niej możemy przyjść do Jezusa.

W każdym dniu jest wiele okazji do spotkania z Bogiem. Jednak nie zawsze potrafimy Go dostrzec i nie zawsze mamy siłę, aby odpowiedzieć na Jego wezwanie.

Jezus wskazuje na siebie i mówi, że jest chlebem żywym. To On jest źródłem naszej siły. Każdego dnia prowadzi nas i zaprasza do czerpania radości i siły ze spotkania z Nim.

Bóg karmi nas swoją Miłością, czyli "chlebem", którym jest "Jego ciało za życie świata". Nie umrze ten, kto przyjmuje ten pokarm.

Owszem, przez udział w Eucharystii, przez sakrament spowiedzi i przez każdą osobistą modlitwę napełniamy się Miłością. Tylko, że aby posilić się, nie wystarczy przyjść na ucztę. Trzeba jeszcze z niej skorzystać przez spożycie tego, co zostało postawione na stole.

Aby żyć - trzeba jeść. Trzeba mieć siły do życia Ewangelią. Bez Chleba-Jezusa, nie damy rady. Z Jezusem jest nadzieja. Można powrócić i zacząć żyć, bo Bóg ożywia i daje szansę, aby zacząć żyć z Nim na nowo.

Każdego dnia podejmujemy decyzje pod wpływem różnych okoliczności. Czasami jednak musimy zatrzymać się i przyjrzeć swoim decyzjom, by rozeznać, za jakim słowem idziemy: Boga czy demona.

Wiara i Eucharystia odgrywają najważniejszą rolę w naszym życiu. Prowadzą nas do zjednoczenia z Bogiem. Dają życie wieczne.

Musimy przygotować się do życia wiecznego. W Ewangelii jest mowa o dwóch istotnych warunkach otrzymania życia wiecznego: wiara w Jezusa i Eucharystia (Ciało za życie świata). Tylko głęboka wiara, nasz osobisty kontakt z Jezusem, da nam życie wieczne.

Prośmy o światło, by jak najlepiej rozpoznawać obecność Boga w swojej codzienności oraz o głęboką wiarę w moc Komunii świętej, przygotowującej nas na życie wieczne...

 

 

 

Flag Counter