22 KWIETNIA

PONIEDZIAŁEK, Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

EWANGELIA - Mt 28, 8-15 (Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom)

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».
Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

MEDYTACJA

Czasami łatwo zapomnieć o spotkaniu z Jezusem. Strażnicy dali przekupić się pieniędzmi. My miewamy takie argumenty, którymi próbujemy przekonać siebie, że Bóg nie jest najważniejszy. Uciekamy przed Nim w obowiązki, pracę i osiąganie kolejnych sukcesów...

Kiedy Bóg przychodzi do naszego serca, daje nam pokój i wzywa do działania.

Jezus chce spotkać się z nami dzisiaj. Będzie obecny podczas naszych rozmów i w każdej innej sytuacji. Pamiętajmy, aby nie tracić z Nim kontaktu.

Kłamstwo Arcykapłanów wiele ich kosztowało. Były to pieniądze i ryzyko tłumaczenia się przed namiestnikiem, a mimo to odrzucili prawdę i wybrali kłamstwo. Tymczasem prawda nie kosztowałaby ich wiele, a poza tym uczyniłaby szczęśliwszymi ich i wielu innych ludzi.

Niestety, często przedkładamy kłamstwo nad prawdę dla doraźnych korzyści. To jedna z największych trucizn w naszym życiu. Powoduje, że nie potrafimy się niczym cieszyć. Jesteśmy krótkowzroczni.

Jezus wyprowadza nas na szerokie przestrzenie, gdzie są dalekie horyzonty. To oznacza wolność i brak lęku.

Maria Magdalena powiedziała uczniom: „Widziałam Pana”. To nasze zadanie: dzielić się dobrą nowiną o Zmartwychwstałym, kreatywnie, sposobem życia
i słowem. Warto, abyśmy tej najważniejszej informacji w historii świata, że On zmartwychwstał, nie zostawili jedynie dla siebie.

Łatwo przyczynić się do rozprzestrzenienia się kłamstwa, znacznie trudniej potem dotrzeć do wszystkich, aby je odwołać.

Gdyby przestraszeni Apostołowie nie wyszli z Wieczernika i nie świadczyli o zmartwychwstaniu, to nie wiadomo, gdzie dziś byłby świat. Prawda zatriumfowała nad kłamstwem. Potrzeba było jednak wielkiej ofiary tych, którzy ją głosili, nawet do utraty życia.

„Nie bójcie się”... Te słowa to Orędzie Chrystusa zmartwychwstałego. Nie bójmy się przyjąć Chrystusa do naszego serca i życia. Nie bójmy się Jego Ewangelii
i Jego miłości.

Bardzo jest nam potrzebna Jego obecność. On przynosi Orędzie miłosierdzia i pokoju. Niestety, nie wszyscy chcą przyjąć to Orędzie. Niektórzy odrzucają prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie zmieni to jednak faktu, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.

Bez względu na to, co dzieje się wokół nas, bądźmy świadkami Chrystusa zmartwychwstałego.

Prośmy Pana, by uzdolnił nas do podjęcia misji głoszenia Ewangelii, a jeżeli boimy się o świadczyć o Bogu, to powiedzmy Mu o uczuciach, które w sobie dostrzegamy i prośmy o głębokie pragnienie życia na co dzień z Chrystusem Zmartwychwstałym...

 

 

 

Flag Counter