18 KWIETNIA

CZWARTEK, Wielki Czwartek

EWANGELIA - J 13, 1-15 (Do końca ich umiłował)

Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, widząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.
Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».
Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce,
i głowę».
Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

MEDYTACJA

Gest obmycia stóp wskazuje na służbę. Jezus pokazuje uczniom, że mają Go naśladować w służbie.

Apostołowie przyjęli służbę Jezusa i dostali wskazówkę, aby czynić to samo. Przyjęcie pomocy jest zobowiązaniem do czynienia tego samego.

Podstawowym warunkiem naszego zbawienia nie jest nasza miłość do Boga, ale przyjęcie Jego Miłości. Nie dostąpi zbawienia ten, kto nie pozwolił Bogu, aby go kochał.

Przyjęcie Miłości Boga powoduje, że zaczynamy kochać i stajemy się zdolni do życia w Niebie, czyli stajemy się zbawieni.

Posilajmy się Ciałem Chrystusa za nas wydanym, czyli tym niezmiernym wyznaniem Miłości Boga do człowieka, jakim jest Jego śmierć na krzyżu
i zmartwychwstanie.

Obraz Boga, który obmywa nogi grzesznikom, tym, którzy zaraz go opuszczą, jest poruszający. Ta scena niszczy rozumienie Boga odległego i zimnego. Jeśli Bóg tak potrafi służyć, to i my, chrześcijanie, powinniśmy...

„Umywać nogi” i „miłować do końca” to program kapłańskiego życia. Ta prawda objawia się w Eucharystii. Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan, umywa nam nogi i miłuje nas do końca, aż po krzyż.

Jezus w Eucharystii łączy się z każdym z nas, łączy się z naszym życiem, bólem i cierpieniem. Eucharystia jest źródłem naszej tożsamości.
Życie chrześcijańskie, to życie eucharystyczne.

Prośmy o pokorne przyjęcie miłości Jezusa i uwolnienie serca od pychy; prośmy Jezusa, aby uczył nas przyjmować pomoc od innych oraz rozpalał nasze serce do służenia bliźnim...

 

 

 

Flag Counter