9 KWIETNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 8, 21-30 (Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem)

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».
Rzekli więc do Niego Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»
A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich».
Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?»
Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

MEDYTACJA

Szukamy Boga, światła i zrozumienia. Ale nie znajdziemy tego i pomrzemy "w swoich grzechach”, dopóki nie uwierzymy, że Jezus jest Synem Bożym.

Trudno jest zmienić swoje przyzwyczajenia i nawyki, dlatego tak łatwo można odrzucić Boży plan działania.

Zatrzymajmy się na chwilę, aby popatrzeć na krzyż i na Ukrzyżowanego. Nie musimy nic mówić. Pozwólmy, by On mówił do nas.

Krzyż to znak obecny w życiu każdego chrześcijanina. Nosimy go na szyi, mamy w swoich domach i mieszkaniach, stoi przy naszych drogach i zwieńcza wieże kościołów. Znak tak ważny i tak oczywisty, iż czasami zapominany o tym, że jest...

Aby nas uchronić od umierania w grzechach, Jezus przyszedł na świat i umarł za nasze grzechy. Możemy jednak zignorować Jego przyjście i odkupienie win, które On nam daje. Wtedy skazujemy siebie na "śmierć w grzechach".

To wiara w Jezusa powoduje, że odzyskujemy niewinność i stajemy się silniejsi w walce z grzechem. Przez przyjaźń z Jezusem wchodzimy w nowy świat - świat dobra. Tylko życie w takim świecie może uczynić nas szczęśliwymi.

Umrzemy wszyscy, ale możemy wybrać: śmierć w grzechach lub śmierć w Bogu.

Pytanie: „Kimże Ty jesteś?”, skierowane do Jezusa przez Żydów, zadawało, i nadal zadaje, wiele ludzi. Odpowiedź na nie determinuje nasz sposób życia.

Jeśli uznajemy, że Jezus jest Bogiem i jest dla nas najważniejszy, powinno to być widać po ewangelicznym sposobie naszego życia, do którego dorastamy,
z trudem, dzień po dniu.

Jezus nazywa siebie Początkiem. On JEST i mówi to: JA JESTEM; jest JESTEM KTÓRY JESTEM. Jest Bogiem. Gdy zdajemy sobie sprawę, że Jezus jest Bogiem, wszystko jest już jasne.

W krzyżu Chrystusa najpełniej wypowiada się Boże JESTEM. Krzyż Chrystusa najpełniej wyraża prawdę, że Bóg jest. Kiedy patrzymy na krzyż uświadamiamy sobie tę prawdę, że Bóg jest.

W Krzyżu wypowiada się Jezusowe JESTEM. Krzyż, wywyższenie Syna Człowieczego, jest znakiem ocalenia i niesie dar wolności.

Prośmy Boga, by przemawiał do nas dzisiaj i w najbliższych dniach przez „wywyższenie Syna Człowieczego”...

 

 

 

Flag Counter