3 KWIETNIA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 5, 17-30 (Syn Boży ożywia tych, których chce)

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam».
Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.
Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.
Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia.
Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

MEDYTACJA

Zło pojawia się w naszym życiu, kiedy nie chcemy być synem i nie uznajemy zależności od Boga, bo chcemy być panem samego siebie.

Jeśli słuchamy słów Jezusa i wierzymy w Ojca, który Go posłał, nie pójdziemy na sąd i nie będziemy potępieni, ale przejdziemy ze śmierci do życia. Bo słuchanie Jezusa daje życie. Nie znaczy to, że nie doświadczymy bólu, cierpień, choroby i śmierci.

Słuchanie Jezusa, to przede wszystkim zachowywanie Jego przykazania miłości Boga i braci.

Jezus przygotowuje nas na swoją godzinę. Nie jest to zapowiedź apokalipsy, lecz Jego męki, śmierci, zmartwychwstania i zapowiedź sądu ostatecznego.

Miłość matki do dziecka jest bezgraniczna. Z miłością matki trudno mierzyć inną miłość. A jednak Bóg zapewnia każdego z nas, że Jego miłość jest większa
i ponadczasowa. Przyjmijmy ją i pozwólmy Bogu, aby nas kochał.

Czy chcemy, aby ominął nas sąd Boży? Pewnie tak, bo nie lubimy stawać przed sądem... Czy można ominąć sąd Boży? Tak, bo "Kto słucha słowa mego
i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia". To wspaniała nowina.

Trzeba słuchać słów Jezusa, by uwierzyć w Niego i w Ojca, czyli Tego, który Go posłał. Ale nie wystarczy tylko słuchać. Trzeba usłyszeć, bo "Ci, którzy usłyszą, żyć będą". By usłyszeć, trzeba słuchać sercem.To nie jest łatwe. Ale warto to zrobić.

Jeśli chcemy być ludźmi szczęśliwymi, powinniśmy żyć Bogiem, Jego Słowem. Nie ma innego sposobu. Taka postawa wymaga pokory, uznania, że to On wie lepiej niż my i ma lepsze niż nasze pomysły na życie.

"Sąd mój jest sprawiedliwy; szukam (...) nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał". "Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony". Co myślimy o Bogu i o sądzie? Czy pokładamy w Nim ufność?...

Nasze życie jest ukierunkowane na Życie, ku wieczności. Bóg jest źródłem tego Życia i kluczem do zrozumienia istoty naszego życia.

Od życia tu na ziemi, w czasie który ofiarował nam Bóg, zależy nasze życie w wieczności, zależy nasza wieczność: "ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia”. To bardzo ważne przypomnienie.

Panie, prosimy Cię, byśmy czuli się i żyli tak, jak Twój Syn; prosimy o łaskę bycia z Tobą podczas „Twojej godziny” oraz o łaskę głębokiej więzi z Ojcem i Jego wolą...

 

 

 

Flag Counter