27 MARCA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 5, 17-19 (Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

MEDYTACJA

Zazwyczaj lubimy otrzymywać prezenty. Nie lubimy natomiast, gdy ktoś nam coś karze lub czegoś od nas wymaga.

Jezus nie uchyla się od prawa Bożego. Jego postawa względem grzechu jest zawsze radykalna. Dlatego tak bardzo pociąga nas Jego konsekwencja i postawy moralne.

Nasze odejście od przykazań następuje w charakterystyczny sposób. Ulegamy pokusie, że można coś przesunąć w czasie lub że są istotne powody, aby nie modlić się.

Tytuły naukowe, władza lub znaczne dobra materialne nie świadczą o naszej wielkości, ale to, w jakim stopniu żyjemy dla innych i pomagamy im.

Słowa i czyny Jezusa nigdy nie występowały przeciw Prawu i Prorokom. On stanowi normę i wypełnienie tego wszystkiego. Miejmy odwagę modlić się o to, abyśmy starali się żyć zgodnie z Dekalogiem i Ewangelią. Wypełniajmy, a nie znośmy.

Prawo i Prorocy Starego Testamentu są źródłem nauki Jezusa, ale bez Niego nie mają żadnego znaczenia. Tylko z Nim można pojąć ich sens.

Przykazania przestrzegane w oderwaniu od osobowego Chrystusa są uciążliwe i ograniczające człowieka. Gdy u podstaw ich przestrzegania stoi osobowa relacja z Jezusem, stają się mądrym drogowskazem i wyzwoleniem.

Zaczynajmy naszą drogę duchową od poznania Jezusa i zaprzyjaźnienia się z Nim, a nie od perfekcji w respektowaniu Prawa.

Można ulec myśleniu, że dekalog i przykazania miłości nie są już aktualne oraz, że nie da się według nich żyć. Wymyśla się wtedy własne interpretacje i stosuje wyjątki. To nie tak. Te zasady to recepta na spełnione i szczęśliwe życie, brak pustki, wewnętrzny pokój i harmonię.

Często zastanawiamy się, jak żyć w tym chaotycznym i pełnym sprzeczności świecie. Jak odnaleźć swoją drogę do Boga, drogę do świętości. Jezus podpowiada: sięgajmy po Słowo Boże i docierajmy do istoty, czyli do miłości Boga, innego człowieka i siebie samego.

Prawo Boże jest niezmienne i nie podlega żadnym zmianom. Konieczna jest wierność Prawu Bożemu. Bez Prawa Bożego w sercu człowieka rodzi się nieład,
a stąd prosta droga do nieładu i bezprawia w życiu społecznym.

Prawo Boże jest niezmienne. Wielki jest ten w oczach Bożych, w królestwie niebieskim, który jest wierny temu Prawu. Prawo Boże jest niezmienne i dzięki temu mamy stały fundament dla naszego życia.

Nie da się dobrze wypełniać Prawa, jeśli nie trwa się przy źródle łaski. To spotkanie z Najwyższym napełnia i uzdatnia do bycia dla innych. Prośmy więc Jezusa, aby dawał nam siły do pomocy innym oraz o głębokie i wierne trwanie przy Słowie Bożym...

 

 

 

Flag Counter