6 MARCA

ŚRODA, Środa Popielcowa

EWANGELIA - Mt 6, 1-6. 16-18 (Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać.
Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

MEDYTACJA

Jeśli komuś pomagamy, modlimy się lub pościmy, to nie ogłaszajmy tego i nie chwalmy się. Jezus testuje więc naszą motywację: jeśli nic z tego nie będziemy mieli, to czy nadal będziemy to czynić...

Test naszej motywacji jest niezwykle ważny, bo zmusza nas do stanięcia w prawdzie. Nawet modlitwa lub post mogą prowadzić w złym kierunku i mogą nas koncentrować na sobie lub dawać fałszywe poczucie bycia dobrym.

Koncentracja na sobie lub fałszywe poczucie bycia dobrym sprawia, że nie zajmujemy się swoimi prawdziwymi problemami i grzechami. Jeśli właśnie tacy jesteśmy, to przed czym uciekamy, o czym chcemy zapomnieć i jaki grzech próbujemy zakryć dobrymi praktykami?...

Jeśli będziemy szukać w jałmużnie, modlitwie lub poście bardziej Boga niż siebie, to być może nie będziemy odczuwać satysfakcji jak dotychczas, a niektóre nasze potrzeby nie zostaną zaspokojone. Jednak Ojciec na pewno odpowie. Tylko, czy my jesteśmy gotowi na to, aby poczekać?...

Jezus w swoim nauczaniu zwraca szczególną uwagę na motywacje naszych modlitw, postów i jałmużn, a nie na potrzebę tych praktyk.
Bo modlitwa, post i jałmużna czynione bez intencji, jaką powinna być miłość, nic nie są warte.

Modlitwa, post i jałmużna mają uczyć nas miłości, a jeśli nie uczą, to są niepotrzebne. Cechą miłości jest brak samoświadomości, bo człowiek kochający nie zdaje sobie sprawy z tego, że kocha. On po prostu jest, a miłość jest sposobem jego bycia, a nie szczególną czynnością.

Bóg nie kocha. On jest MIŁOŚCIĄ.

Nie trzeba wiele deklarować i działać tak, aby nas podziwiano, ale po prostu czynić. Potrzebne jest to, aby naprawić relacje w naszych środowiskach oraz
w końcu przebaczyć i zacząć z kimś rozmawiać. I tak czynić dzień po dniu...

Św. Paweł wskazuje na potrzebę pojednania się z Bogiem, a Jezus ostrzega, by nie czynić tego wszystkiego na pokaz. By nasza modlitwa była w ukryciu, jałmużna w ciszy, a post nie ze względu na ludzi.

Niełatwo podejmować się różnych umartwień i ofiar, gdy inni nas nie zauważają i nie pochwalą. Przyjemniej komuś pomóc, gdy ten okazuje wdzięczność.

Jakże jest trudno, gdy nikt nie zauważa naszych wysiłków i nie docenia ofiarności. Ale - im większy wysiłek czynu pokutnego, tym bardziej wzrasta wartość jego ofiary i tym mocniej zacieśnia on więź z Bogiem.

Najważniejszym elementem uczynków pobożnych i dobrych jest cichość, skrytość i pokora. Nasza postawa ma płynąć z wiary i pokory serca.

Jezus chce byśmy byli Jego uczniami, ale autentycznymi. Musimy wystrzegać się postawy na pokaz, czyli postawy obłudników. Wielki Post to czas jałmużny, modlitwy i postu, ale to również czas przemiany naszych serc.

Panie, Ty nigdy nie szukałeś siebie w tym, co robiłeś; przekieruj więc nasze motywacje i nasze spojrzenie na Ojca oraz daj nam autentyczne pragnienie dobra, modlitwy i postu...

 

 

 

Flag Counter