2 MARCA

SOBOTA, Dzień Powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

EWANGELIA - Mk 10,13-16 (Jezus błogosławi dzieci)

Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

MEDYTACJA

Pomimo protestów uczniów Jezus pragnie spotkania z dziećmi.
Jest jak dobry Ojciec, który ma dla nich czas, poświęca im swoją uwagę, otacza miłością...

Jezus daje za przykład dzieci, które z ufnością i pełnym zawierzeniem przychodzą do Niego.
Chce, aby Jego uczniowie mieli coś z dziecięcej postawy w przyjmowaniu królestwa Bożego...

Postawa dziecięcej ufności, to postawa otwartości wobec tego, co przygotował dla nas Bóg.
To zaufanie, że cokolwiek stanie się na tym świecie, jest wpisane w Boży plan.
Bóg, jako nasz Ojciec, wie, co dla nas jest najlepsze i co jest najlepsze dla naszego zbawienia.
On prowadzi nas do Jego Królestwa...

Królestwo Boże należy do ludzi podobnych do dzieci, to znaczy do ludzi szczerych, prostolinijnych, otwartych na rzeczy nowe i dużo pytających.
Dzieci nie mają uprzedzeń i stereotypów.
Są nieufne wobec obcych, ale gdy przekonają się, że ktoś jest dobry, ufają bezgranicznie.
Nie potrafią być altruistami, ale w otoczeniu altruistów szybko nimi się stają...

Może więc warto przyglądać się dzieciom i przejmować na powrót wiele ich cech.
Wszak wszyscy byliśmy kiedyś dziećmi.
Staliśmy się jednak dorośli, ale nie koniecznie oznacza to dojrzałość do życia w królestwie Bożym.
Dlatego warto wziąć sobie do serca słowa dzisiejszej Ewangelii...

Warto zajrzeć do tekstu źródłowego Pisma Świętego.
Tłumacz oddał greckie "epetimon" bardzo eleganckim sformułowaniem: „uczniowie szorstko im zabraniali”, a słowo to mówi wprost, że karcili, upominali,
a nawet krzyczeli.
To ważna podpowiedź.
W kulturze judaizmu Słowo Boże mogli słyszeć i czytać tylko dorośli mężczyźni po bar micwie.
Z tego powodu nie było wolno głosić Ewangelii kobietom i dzieciom, gdyż było to złamaniem obowiązującego prawa.
To, co zrobił Jezus, było swoistym skandalem tamtych czasów...

Zwykło się mówić, że dzieci są przyszłością, że młodzi to jutro świata i Kościoła.
Boża obecność w ich życiu, Jego dotykalne błogosławieństwo, wydaje się więc tym bardziej niezwykle istotne...

Nie wiemy, co się wydarzy, martwić się możemy o wiele spraw i wielu możemy się lękać.
Lecz "łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców”.
Dlatego nasze miejsce jest tam, z nimi, z dziećmi, które przyszły otrzymać Jezusowe błogosławieństwo...

„Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.”
Dlatego tak bardzo ważna jest pokora, czystość serca i pełne zaufanie Bogu.
Wielu świętych podjęło w swoim życiu duchowym drogę Dziecięctwa Bożego i w ten sposób osiągnęli świętość.
Wybrać pokorną postawę dziecka wobec Boga i pójść drogą Dziecięctwa Bożego, to właściwa droga do Królestwa Niebieskiego.
Pokora dziecka to źródło prawdziwej wielkości...

Podziękujmy Jezusowi, że jest naszym przewodnikiem przez życie i prośmy Go o jedną szczególną łaskę dla nas...

Prośmy o głębokie przeżycie prawdy, że jestem dzieckiem Boga...

SUMMA SUMMARUM

Jezus daje za przykład dzieci, które z ufnością i pełnym zawierzeniem przychodzą do Niego. Chce, aby Jego uczniowie mieli coś z dziecięcej postawy
w przyjmowaniu Królestwa Bożego.

Postawa dziecięcej ufności, to postawa otwartości wobec tego, co przygotował dla nas Bóg. To zaufanie, że cokolwiek stanie się, jest wpisane w Boży plan.

Bóg, jako nasz Ojciec, wie, co dla nas jest najlepsze i co jest najlepsze dla naszego zbawienia. On prowadzi nas do Jego Królestwa.

Królestwo Boże należy do ludzi podobnych do dzieci, to znaczy do tych, którzy są szczerzy, prostolinijni i otwarci na nowe, a ponadto, dużo o wszystko pytają.

Nie wiemy, co się wydarzy, martwić się możemy o wiele spraw i wielu możemy się lękać. Lecz przecież "łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców”.

„Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.” Dlatego tak bardzo ważna jest pokora, czystość serca i pełne zaufanie Bogu.

Wybrać pokorną postawę dziecka wobec Boga i pójść drogą Dziecięctwa Bożego, to właściwa droga do Królestwa Niebieskiego. Pokora dziecka to źródło prawdziwej wielkości.

Podziękujmy Jezusowi, że jest naszym przewodnikiem przez życie i prośmy Go o jedną szczególną łaskę dla nas oraz o głębokie przeżycie prawdy, że jesteśmy dziećmi Boga.

 

 

 

Flag Counter