27 LUTEGO

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 9, 38-40 (Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami)

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”.
Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.

MEDYTACJA

Zamknięcie się na pomoc drugiego człowieka może stać się zamknięciem na natchnienie Ducha Świętego, który posyła nas w różne miejsca.

Dobry apostoł to ten, który idzie, głosi i nieustannie rozeznaje, co przyczyni się jeszcze bardziej do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi. Powierza się Bogu, ale wraz z misją, którą pełni. I razem z Tym, który go posyła, przeżywa wszelkie emocje związane z misją.

Chrystus jest najważniejszy w wierze. Odnajdując Go, nie będziemy zacierać Jego przekazu w imię tzw. tolerancji i szacunku.

On jest Prawdą i naucza, jak kochać człowieka i wzajemnie sobie służyć. Taka postawa człowieczeństwa prowadzi do zjednoczenia z Bogiem.

Jesteśmy różni, ale odmienność często jest traktowana jak zagrożenie. Świadczy to jednak o słabości. Tylko słabi nie potrafią poruszać się w zróżnicowanym świecie, dlatego czynią wszystko, aby była jednolitość.

Jezus przyszedł zjednoczyć świat, a nie ujednolicić. Zjednoczenie zakłada różnorodność. Jeśli więc zwalczamy odmienność, stajemy się wrogami jedności, a więc i Jezusa.

Dbajmy o świeżość relacji z Bogiem. Pozwalajmy Bogu na zaskoczenie, np. przez to, że przychodzi w ubogich lub na peryferiach świata i życia. Bo przecież Bóg ciągle zadziwia.

Żyć z imieniem Jezus, wybierać ze względu na Niego i działać zgodnie z Jego prawem, bo On jest najważniejszy. Być z Nim, w Bogu widzieć drogę, prawdę i życie. Właśnie tak rozumieć tożsamość, swoje być albo nie być.

Być może zwyczajne życie tych, którzy należą do Chrystusa, nie wydaje się atrakcyjne. Jednak tylko takie życie ma sens.

Duchu Święty, naucz nas rozeznawać i daj łaskę budowania wspólnoty Kościoła ze względu na Królestwo Niebieskie oraz łaskę szczerej życzliwości wobec osób, które trudno nam zrozumieć...

 

 

 

 

Flag Counter