23 LUTEGO

SOBOTA, Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

EWANGELIA - Mk 9, 2-13 (Przemienienie Pańskie)

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.
Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
I pytali Go: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?”
Rzekł im w odpowiedzi: „Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane”.

MEDYTACJA

Jezus, Syn Boży, przychodzi do nas. Bóg stał się nam bliski, abyśmy mieli dostęp do tego, co w górze. Jest naszym Bogiem-Przyjacielem, który mówi do nas przez swoje Słowo i przez wspólnotę wierzących.

Przemienienie Pańskie miało na celu pokazanie wspaniałości Boga, ale także umocnienie Apostołów na czas krzyża. Gdy zabraknie sił i motywacji pozostaje nam tylko posłuszeństwo Synowi.

Wierność głosowi Boga wyprowadza z trudów i ciemności. Czy jesteśmy wierni słowom św. Augustyna: "Wybrawszy raz, ciągle wybierać muszę?"...

Często nie rozumiemy wielu spraw dotyczących naszej wiary, nie rozumiemy Ewangelii i różnych działań Boga w świecie. Ale wszystko będzie nam wyjaśnione. Musimy tylko uzbroić się w cierpliwość i pokorę, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć od razu całego Bożego nauczania.

Jednak nie powinniśmy rezygnować z pytań i z poszukiwania odpowiedzi. Bardzo często właśnie długie poszukiwanie odpowiedzi najwięcej nas uczy i zmienia na lepsze.

Każdy ma w życiu swoje „Tabory”. Gdy Bóg wydaje się bliski, a pójście drogą Ewangelii oczywiste. To światło na dni, kiedy wokół marazm i brakuje sił.

Na każdy dzień i na każdą chwilę miejmy tę pewność, która płynie z objawienia danego przez Boga: „Jego słuchajcie”. Co by się nie działo, „Jego słuchajcie”...

Nasze życie powinno świadczyć o chwale Bożej. Przemienienie Pańskie jest dla nas znakiem i wezwaniem do tego, by także w naszym życiu dokonywała się ciągła przemiana, byśmy każdego dnia dążyli do świętości, by nasze serce i życie zmieniało się, było bardziej Jezusowe i Boże.

Mistyka góry Tabor wzywa nas do podjęcia przemiany naszego życia, do pogłębienia naszej wiary i wierności Prawu Bożemu. Jezus przemieniając się, objawia swoje bóstwo i wskazuje nam nasz kierunek, ku niebu...

Przemienienie, to jeden z elementów życia chrześcijańskiego. Przemienianie się w lepszego, podejmowanie wyzwań, uczenie się nowego, nabywanie nowych kompetencji, przełamywanie kompleksów, stawanie się kimś coraz bardziej należącym do Chrystusa idzie nam dosyć opornie...

Prośmy Boga o siłę i pomoc, szczególnie wówczas, kiedy chcemy się poddać... Prośmy o zażyłą więź z Jezusem w chwilach „Taboru” i „Kalwarii”...

 

 

 

Flag Counter