22 LUTEGO

PIĄTEK, Święto katedry św. Piotra Apostoła

EWANGELIA - Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

MEDYTACJA

Zapytajmy siebie, kto jest naszym Panem? Czyjego głosu słuchamy? Jeżeli jest to głos Boga, to nie zapomnijmy o tym, że i nam, tak jak Piotrowi, Jezus może powierzyć niezwykłe zadanie. Czy jesteśmy na to gotowi?...

"Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny" (2 Kor 12, 10). Bóg buduje na słabych, aby przez to okazać swoją moc.

Nie możemy siebie zrozumieć bez Chrystusa. Szymon Piotr odkrył tożsamość Jezusa, a potem Jezus odkrył mu jego tożsamość. Poznanie tożsamości jest niezwykle ważne dla każdego z nas. Bez tego życie nie jest prawdziwym życiem, błądzimy po świecie i nie wiemy dokąd iść.

Warto poznawać Jezusa i osobiście Go odkryć. Kto pozna Jezusa, ten zrozumie. Wiele spraw, dotąd trudnych i niezrozumiałych, stanie się prostymi i jasnymi.

"Za kogo ty Mnie uważasz?”. Od odpowiedzi na to pytanie wiele zależy. Jeśli uznamy Jezusa za Boga, to trzeba nam zacząć żyć Ewangelią.
Bo nie chodzi jedynie o słowne deklaracje, a o życie Bogiem każdego dnia. Spróbujmy. Z Nim damy radę.

Bóg dał nam przykazania. Wszystkie streszczają się w dwóch: kochaj Boga i kochaj bliźniego, jak siebie samego. Kto nie kocha bliźniego, którego widzi, nie może, tak naprawdę, kochać Boga, którego nie widzi.

Traktujmy owce stada tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. To takie proste i łatwe, ale i takie nieoczywiste, bo zapominane.

Jako chrześcijanie módlmy się o to, aby Piotr naszych czasów był wierny nauczaniu Chrystusa... Chciejmy nasze życie chrześcijańskie zrealizować „cum Petro et sub Petro”, z Piotrem i pod władzą Piotra.

„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Wyznanie Piotra jest fundamentem naszego życia duchowego. To wyznanie nadaje sens naszemu życiu.

Pamiętajmy, że Kościół ma Opokę, a bramy piekielne go nie przemogą. To jest źródłem naszej nadziei.

Prośmy Boga o łaskę głębokiej więzi z Jezusem, aby w szczególny sposób w ciągu dnia pokazywał nam, kim naprawdę jest i jaka jest Jego miłość...

 

 

 

Flag Counter