15 STYCZNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 1, 21-28 (Jezus naucza jak ten, kto ma władzę)

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne».
I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

MEDYTACJA

Jezus czeka na naszą gotowość, ze swoim miłosierdziem, przebaczeniem oraz mocą, która leczy niedowiarstwo, choroby duszy i może usunąć choroby ciała, jeśli taka jest Jego wola. Gdy Jezus obdarzy nas swoją mocą, pokonamy to, co potrzebuje w nas uleczenia.

Nigdy nie przestawajmy szukać Jezusa. Zawsze znajdziemy Go w Eucharystii. Możemy Go też szukać w swojej modlitwie i drugim człowieku.

Jezus pokazywał swoją władzę nad duchami nieczystymi, nie nad człowiekiem. Wobec człowieka przyjmował postawę służby. A my wolimy okazywać władzę nad człowiekiem, a duchom nieczystym często pozwalamy, by robiły w naszym życiu, co chcą. Pokazujmy moc, ale tam, gdzie trzeba.

Jezus był wiarygodny, bo żył tak, jak mówił. Oby nasze chrześcijańskie życie było potwierdzeniem tego, że wierzymy w Chrystusa i żyjemy Ewangelią.

Często swoje problemy próbujemy rozwiązywać sami, opierając się wyłącznie na własnych siłach, zapominając o Tym, który czeka, by nam pomóc.

Póki będziemy przekonani, że sami podołamy trudnościom i nie będziemy dopuszczać Jezusa, towarzyszyć nam będzie ból, poczucie zranienia i samotności, pojawi się smutek i będziemy użalać się nad sobą.

Jezus czeka, byśmy przyszli do Niego z naszym poczuciem bezradności, byśmy oddali Mu to, co w nas słabe i nędzne, byśmy oddali Mu swoje zranienia, poniżenia i odrzucenia. On to wszystko uleczy.

Słowo Jezusa jest słowem z mocą, przemienia każdego z nas i potrafi pokonać złego.

Czy potrafimy zdumiewać się nauką Jezusa, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to nauka z mocą, że słowa Jezusa przemieniają nasze życie, jeśli otworzymy się na ich dar?...

Każde słowo Jezusa powinno mieć ogromne znaczenie dla naszego codziennego życia, powinno stawać się słowem życia na dzisiaj. Ono powinno być dla nas wciąż aktualne. Żyjmy każdego dnia Jego słowem.

Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas zachętą, byśmy sięgali po Słowo Boże. Powinno ono również stać się źródłem przemiany naszych rodzin.

Tak wiele przeżywamy trosk i kłopotów, tak wiele każdego dnia rodzi się przed nami pytań i wątpliwości. Bardzo często nie umiemy sobie sami poradzić
z wieloma trudnościami i szukamy w życiu drogowskazów. Odnajdujemy to wszystko w słowie Jezusa, które jest nauką z mocą.

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale jedno Twoje słowo sprawi, że uzdrowisz nas i naszych bliskich z niedowiarstwa i okażesz swoje miłosierdzie...

 


Flag Counter