14 STYCZNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 1, 14-20 (Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów)

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

MEDYTACJA

Jezus wzywa do nawrócenia i do radykalnej zmiany myślenia. Dar przyniesiony przez Jezusa wymaga nawrócenia serca. To konieczne, abyśmy mogli dostrzec i w pełni przyjąć Jego miłość.

Ewangelia to przede wszystkim Dobra Nowina o Królestwie Bożym, o wspólnocie Boga i ludzi. Jezus wzywa do wiary w Ewangelię, ponieważ Królestwo Boże jest bliskie.

Pójście za Jezusem powoduje, że stajemy się innymi ludzi. Niby nic się nie zmienia, ale nasze życie staje się zupełnie inne.

Obecność Jezusa w naszym życiu wiele temu życiu dodaje. Aby mogło to stać się, trzeba wiele zostawić. Ale warto.

Jezus chce wypełnić nasze życie nową treścią, chce abyśmy podjęli takie czyny, których wcześniej nawet nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić. Te czyny nie będą nakazem, ale owocem nowych zdolności.

Jeśli chcemy więcej wiedzieć i umieć, jeśli chcemy mieć to, czego nie da kupić się za pieniądze, to idźmy za Jezusem.

Często wydaje się nam, że wystarczy decyzja przemiany, by od razu być innym człowiekiem. Ale zawrócenie wymaga czasu. Potrzebuje jednak natychmiastowej decyzji, wymaga wyrzeczeń i konsekwentnego podejmowania wysiłku, by dokonywać dobrych wyborów.

Powołani Apostołowie natychmiast poszli za Jezusem i przyjęli nowe warunki życia, które doprowadziły ich do świętości. To ważne wskazanie dla każdego
z nas.

Mamy być świadkami prawdy o królestwie Bożym. W nas samych ma dokonywać się nawrócenie. Nasze życie ma być wypełnione wiarą w Ewangelię,
a Ewangelią, Dobrą Nowiną, jest Chrystus. To ma być treść naszego życia.

Czas się wypełnił. Trzeba robić wszystko, by inni uwierzyli w Ewangelię. Ale musimy być solidnymi świadkami. Sami musimy każdego dnia coraz głębiej wierzyć, ciągle pracować nad sercem i sumieniem oraz spieszyć się, bo czas, który mamy, jest dany od Boga.

Porozmawiajmy z Jezusem jak ze swoim mistrzem, który nas zna i powołuje do szczególnej misji w swoim Królestwie; prośmy o odwagę i wielkoduszność
w przyjmowaniu natchnień...

 


Flag Counter