5 STYCZNIA

SOBOTA, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 1, 43-51 (Chrystus jest Synem Bożym)

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną». Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».
Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?»
Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

MEDYTACJA

Często w życiu postępujemy według schematów. Są one czymś naturalnym i pomagają funkcjonować w codzienności. Dzięki nim unikamy wielu niebezpiecznych sytuacji. Jednak w relacjach z ludźmi mogą przeszkadzać, zamykać nas na innych i prowadzić do uprzedzeń.

Prywatność jest dla nas czymś niezwykle cennym. Bronimy jej i stawiamy granice, których inni ludzie nie powinni przekraczać. Jednak czasami ktoś gwałtownie wchodzi do naszego życia.

Przypadkowe spotkania mogą całkowicie zmienić nasze życie. Usłyszane słowa, gesty lub czyny mogą pobudzić nas do określonej reakcji.
A czasem może to być tylko obietnica, że nasze życie kiedyś się zmieni i doświadczymy tego, czego zawsze pragnęliśmy.

Jezus potrafił dostrzec i docenić dobro w każdym człowieku. Dlatego zachwycił tak wielu.

Umiejętność dostrzegania dobra, to rzadka cecha. A przecież od tego zaczyna się prawdziwa Miłość. Nie chodzi oczywiście o tolerancję zła, ale o uczciwość, czyli dostrzeganie dobra tam, gdzie ono jest.

Filip daje nam wskazówkę jak docierać z dobrą nowiną o Jezusie do ludzi i być przy tym wiarygodnym i przekonywującym. Mniej gadać, a bardziej zapraszać ludzi do naszego życia. w którym powinno być widać, że należymy do Chrystusa.

Wielką wartość dla innych ma nasze świadectwo. Nasze życie ma być życiem wypełnionym świadectwem. Ważne jest też to, że musimy pamiętać, iż Jezus zna każdego z nas. Nasze życie powinno być wyznaniem prawdy, że Jezus jest Synem Bożym.

 

 

Flag Counter