3 STYCZNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus

EWANGELIA - J 1, 29-34 (Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzechy świata)

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

MEDYTACJA

Aby w pełni korzystać z darów otrzymanych na chrzcie, musimy wsłuchiwać się w Ojca. Wtedy nasze życie nabiera sensu.

Każdy człowiek jest wyjątkowy, ma konkretny cel i miejsce na ziemi. Jesteśmy potrzebni, bo Bóg nas chce i ma dla nas konkretny plan.

Boży plan wiąże się z odpowiedzialnością, bo to my podejmujemy decyzje i odpowiadamy za swoje życie. Każdy dzień jest dla nas sprawdzianem, ponieważ niesie z sobą mnóstwo okazji, aby dawać siebie innym i odpowiadać na głos Boga.

Kościół jest misyjny. Każdy, bez wyjątku, powinien być głosicielem Chrystusa. Zaangażowanie misyjne działa dla dobra Kościoła. Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijan.

Każdy z nas, wierzących w Chrystusa, spotkał na swojej drodze swoistego Jana Chrzciciela, czyli kogoś, kto wskazał na Jezusa i powiedział: "To jest Bóg". Dobrze, jeśli wtedy uwierzyliśmy, chociaż nasza wiara nie powinna ograniczać się do wierzenia na słowo jakiemuś człowiekowi.

Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa po to, aby ludzie poszli za Nim, słuchali Go i poznali Go osobiście. I my jesteśmy wezwani do tego samego.

Kierując się czyjąś radą, mamy pójść za Jezusem, ale od tego momentu mamy rozpocząć przechodzenie od wierzenia na słowo do osobistego doświadczenia
i przekonania opartego na tym doświadczeniu.

Jan jasno komunikował zebranym, że Mesjasz jest jeden i jest nim Jezus Chrystus. Całe jego życie polegało na wskazywaniu na Niego.
Oby nasze słowa i sposób życia były świadectwem, że Jezus jest dla nas Mesjaszem i kimś najważniejszym w życiu.

Wszyscy mamy tendencję do upodobniania się do tych, z którymi chętnie się spotykamy. To chyba ważne, bo oznacza, że jeśli często spotykamy się z Bogiem, to jest szansa, że będziemy coraz lepszymi ludźmi.

Nasze świadectwo jest niezwykle ważne. Św. Jan Chrzciciel, jako świadek, uczy nas tego, że nasze życie powinno być zjednoczone z Barankiem, a więc powinno być ukierunkowane na Odkupiciela.

Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa jako na Zbawiciela, który przyszedł zbawić człowieka i świat. Jezus jest więc centrum historii i świata.
Zatem, musimy mieć pełną świadomość tego, że Jezus chce być z nami zjednoczony.

Przyjrzyjmy się dzisiaj, jak realizujemy swoje powołanie... W jaki sposób odpowiadamy na natchnienia, gesty lub słowa, bo to w nich ukryta jest tajemnica naszego powołania...

 

 

 

Flag Counter