23 GRUDNIA

NIEDZIELA, Czwarta Niedziela Adwentu

EWANGELIA - Łk 1, 39-45 (Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza)

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

MEDYTACJA

Ciągle gdzieś się spieszymy. Przykład Maryi pokazuje jednak, że czasami pośpiech ma sens.

Sprawą ważniejszą od naszych codziennych, może nawet istotnych zmartwień, jest nasze i innych zbawienie.

Bóg zaprasza nas do wychodzenia z Nim do ludzi i do dzielenia się wiarą, bez względu na okoliczności.

Elżbieta, to Prorokini łaskawości Boga. Pierwsza spośród ludzi, która Go rozpoznaje i ogłasza Jego przyjście.

Porozmawiajmy z Maryją o tym, jak przeżywamy radość spotkania z Bogiem i prośmy, by nauczyła nas nieść Go innym...

 

 

Flag Counter