15 GRUDNIA

SOBOTA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 17, 10-13 (Eliasz już przyszedł, a nie poznali go)

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:
«Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im
o Janie Chrzcicielu.

MEDYTACJA

W zbawienie wpisane są również wątpliwości, a nawet niezgoda, które wynikają z wolności człowieka. Jest to również wolność do odrzucenia Boga, do życia po swojemu, a czasami nawet do atakowania wszystkiego, co przeszkadza w realizacji własnego pomysłu na życie.

Ten świat trzeba naprawić. Ale kto ma to zrobić? Istotną rolę odegrali w tym prorocy. Jeszcze większą Jezus. Jednak ani Eliasz, ani Jan Chrzciciel, ani nawet Jezus, nie wyręczą w naprawianiu świata nas, zwykłych ludzi.

Naprawienie świata zależy od każdego z nas, bo każdy z nas go kształtuje. Nie ociągajmy się i nie patrzmy jeden na drugiego, ale czyńmy świat lepszym.

Bóg spełnia swoje obietnice. Jednak nie zawsze potrafimy to dostrzec. To kolejny etap na drodze naszej wiary, aby uwierzyć, że jesteśmy w Jego najlepszych, czułych i troskliwych rękach, a On przecież obiecał nam życie, i to w obfitości.

Aby poznać, potrzeba spokoju i czasu. My jednak zazwyczaj spieszymy się, bo mamy świadomość upływającego czasu. Przestajemy się spieszyć, gdy zrozumiemy, że przed nami jest cała wieczność, nowe życie, w którym jest uwielbienie Boga.

Ważne jest rozpoznanie w naszym życiu całego przesłania i świadectwa proroków. Eliasz jest kimś, kto uczy nas wiary w Boga, tego, że jest Bóg. Jan Chrzciciel woła o otwarcie serc dla Chrystusa. Trzeba nam słuchać proroków.

Panie Jezu, Zbawicielu świata, nasz Zbawicielu, pobudzaj naszą ciekawość Twoim Słowem i powiększaj otwartość na Twoje zbawcze działanie w naszym życiu...

 

 

 

Flag Counter