13 GRUDNIA

CZWARTEK, Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

EWANGELIA - Mt 11, 11-15 (Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela)

Jezus powiedział do tłumów:
«Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.
Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
Kto ma uszy, niechaj słucha».

MEDYTACJA

Trudna jest rola posłańca, którego zadaniem jest przygotowanie innych na nadejście kogoś lub czegoś bardzo ważnego i zarazem nieznanego.
Pojawia się wtedy niedowierzanie, nieufność lub nawet wrogość, z jaką może być przyjęta osoba, która zwiastuje zmiany.

Niepewność tego, „jak zostanę przyjęty” wśród swoich, może powodować lęk lub niechęć do działania.

Świętość to nie do końca stan, który chcemy osiągnąć, czyli odległy cel. To raczej dynamiczna cnota, coś czym żyje się stopniowo, coraz bardziej, każdego dnia.

"Najmniejszym w królestwie niebieskim" jest każdy z nas, który przylgnął do Chrystusa i jest Jego uczniem. Kto czuje się kimś takim, jest większy od Jana Chrzciciela. Nie ze względu na swoje zasługi, ale ze względu na bliskość z Jezusem.

Jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, poczujmy się jak wybrańcy losu i ludzie uprzywilejowani. I bądźmy radykalni w naśladowaniu Go. Naprawdę warto, bo prawdziwa wielkość tkwi właśnie w podobieństwie do Jezusa.

Bóg stał się Człowiekiem, by przybliżyć nam rzeczywistość boską i zaprosić nas do swego „świata”, bo nas kocha. Dzięki temu nikt z nas nie może powiedzieć, że jest nieważny, a jego życie jest nieistotne i bez znaczenia.

Wierność Bogu i Prawu Bożemu Jana Chrzciciela powinna być dla nas istotną katechezą. Jezus mówi, że ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Boże. Czyli nie może zrobić tego człowiek letniej wiary, ale gorącej. W sprawach Bożych musimy więc być gorliwi, mocni i gorący.

Prośmy Ducha Świętego, aby pomógł nam zrozumieć i z pokorą przyjąć to, co chce przekazać nam Jezus. Pomódlmy się również o siłę potrzebną do dokonania zmian, do jakich Chrystus nas wzywa...

 

 

 

Flag Counter