28 LISTOPADA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 21, 12-19 (Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów
i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie
w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».

MEDYTACJA

Czasami wspólna droga z Jezusem prowadzi nas przez trudne sytuacje.
Doświadczanie niezrozumienia, a czasem buntu i wrogości ze strony innych, może powodować w nas rezygnację i chęć odwrotu.
Te chwile są jednak okazją, by starać się bardziej ufać Jezusowi...

Obietnica dana przez Jezusa może rozpalić w sercu nadzieję.
To Pan wylewa na nas swojego Ducha, daje nam mądrość i wymowę.
Ta obietnica może też uwolnić serce od lęku.
Mówi bowiem, że Pan będzie się troszczył o nas i o nasze życie, gdziekolwiek się znajdziemy i przed kimkolwiek staniemy...

Doświadczamy bycia wydawanym, biczowanym i oczernianym z powodu swojej wiary.
Ale Jezus zapewnia, że jest z nami.
Świadomość Jego obecności uzdalnia nas do męstwa w przeciwnościach i świadczenia o Bogu swoją postawą...

Bycie uczniem Chrystusa może czasami wiele kosztować.
Ponoszona ofiara jest jednak szansą, by dać świadectwo bezgranicznego zaufania Bogu.
Ziemskie trudy nagrodzone będą Bożą opieką, a w perspektywie wieczności - radością i szczęściem z przebywania z Nim na wieki...

Tak się czasem zastanawiamy, dlaczego nam się przytrafia zło ze strony innych.
I oto dziś Jezus daje nam odpowiedź: zło, które inni nam wyrządzają ma być dla nas sposobnością do czynienia dobra...

Szczęśliwi są ci, którzy na wszystko patrzą, jak na dobrą okazję.
Można wszystko uczynić "dobrą okazją".
Wystarczy jedynie trochę popracować i pokombinować.
Umiejętność takiego kombinowania uczyni nas szczęśliwymi pomimo wszystkich złych rzeczy, które nam się przytrafiają.
My jednak wolimy kombinować w przeciwnym kierunku: aby dopatrzeć się zła tam, gdzie tylko jest to możliwe...

Bóg przypomina nam, że nawet w najtrudniejszych chwilach, jesteśmy w Jego troskliwych rękach.
Bywa, że przeżywamy je wśród najbliższych nam osób, wówczas to najbardziej boli.
Pamietajmy, On nas nigdy nie zostawia...

Czasem może nas dotykać cierpienie niezawinione, może nas ranić zło innych ludzi.
Dziś Jezus mówi o prześladowaniu, więzieniu i braku zrozumienia nawet ze strony najbliższych.
By być wiernym Jezusowi trzeba zgodzić się nieraz na odrzucenie, na ból i samotność...

Jezus chce nam uświadomić, że los ucznia nie różni się od losu Mistrza.
Uczy nas trwania przy Nim w każdej sytuacji...

Nasze życie z Jezusem może być podważane przez osoby liczące się w świecie.
„Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa”...
Jezus pragnie zamieniać nasze cierpienie z powodu Jego imienia w przestrzeń działania łaski.
Potrzebuje jednak naszego świadectwa i zaufania...

Jezus zapewnia nas o swojej obecności w chwilach naszej bezradności.
Uczy nas całkowitego polegania na Nim...

Prośmy o łaskę głębokiego zaufania mocy Jezusa w chwilach prób i doświadczeń...

Prośmy Jezusa o ufność w sytuacjach, które wymagają przekraczania siebie, cierpliwości i dawania świadectwa o tym, co dla nas uczynił...

SUMMA SUMMARUM

Doświadczanie niezrozumienia, buntu i wrogości ze strony innych, może powodować w nas rezygnację i chęć odwrotu. Te chwile są jednak okazją, by starać się bardziej ufać Jezusowi.

Czasami wspólna droga z Jezusem prowadzi nas przez trudne sytuacje. Ale Jezus zapewnia, że jest z nami. Świadomość Jego obecności uzdalnia nas do męstwa w przeciwnościach i świadczenia o Bogu swoją postawą.

Ponoszona ofiara jest szansą, by dać świadectwo bezgranicznego zaufania Bogu. Ziemskie trudy nagrodzone będą Bożą opieką, a w przyszłości - radością
i szczęściem przebywania z Nim na wieki.

Zło, które inni nam wyrządzają, ma być dla nas sposobnością do czynienia dobra.

Szczęśliwi są ci, którzy na wszystko patrzą, jak na dobrą okazję. Bo wszystko można uczynić dobrą okazją, a to uczyni nas szczęśliwymi, pomimo zła, które nam się przytrafia. My jednak wolimy dopatrzeć się zła tam, gdzie tylko jest to możliwe.

Bóg przypomina nam, że nawet w najtrudniejszych chwilach, jesteśmy w Jego troskliwych rękach. On nas nigdy nie zostawia.

Jezus chce nam uświadomić, że los ucznia nie różni się od losu Mistrza. Uczy nas trwania przy Nim w każdej sytuacji.

Nasze życie z Jezusem może być podważane przez osoby liczące się w świecie. „Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa”...
Jezus pragnie zamieniać nasze cierpienie z powodu Jego imienia w przestrzeń działania łaski. Potrzebuje jednak naszego świadectwa i zaufania.

Jezus zapewnia nas o swojej obecności w chwilach naszej bezradności. Uczy nas całkowitego polegania na Nim.

Prośmy Jezusa o ufność w sytuacjach, które wymagają przekraczania siebie, cierpliwości i dawania świadectwa o tym, co dla nas uczynił...

 


Flag Counter