29 WRZEŚNIA

SOBOTA, Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

EWANGELIA - J 1, 47-51 (Ujrzycie aniołów Bożych)

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

MEDYTACJA

Wsłuchajmy się w słowa, które Jezus wypowiada o Natanaelu: „To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”...
Bóg nieustannie patrzy na człowieka z miłością, dostrzegając w nim przede wszystkim dobro...

Natanael, w odpowiedzi na prawdę o sobie, wyznaje wiarę w to, że Jezus jest Synem Bożym.
Bóg przyjmuje nas w całości, takich jakimi jesteśmy w tej chwili i właśnie takich obdarza bezgraniczną miłością...

Jezus obiecuje Natanaelowi, że zobaczy dużo więcej, a jeszcze więcej doświadczy i zrozumie...
Największą obietnicą Boga jest obietnica życia wiecznego.
Idąc za Jezusem, mamy nadzieję, że pomimo upadków, ujrzymy na końcu czasów, jak ofiara Krzyża zwycięża zło...
Postarajmy się usłyszeć, jaką obietnicę Bóg składa każdemu z nas...

Aniołowie są stworzeniami osobowymi i bezcielesnymi.
Służba Bogu jest ID anioła.
Jednostką do zadań specjalnych w armii niebieskiej są archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał.
Bóg posługuje się aniołami w przeprowadzaniu dzieła zbawienia.
Dla ludzi aniołowie są pomocnikami w drodze do nieba.
Zachwycamy się pięknem aniołów, zwłaszcza ich oddaniem i czystością serca.
Aniołowie przypominają, że również misją człowieka jest życie w służbie Jego królewskiej mości...

Krzyż i zmartwychwstanie Jezusa mówią nam o otwartym Niebie, a otwarte Niebo powoduje lepszy kontakt mieszkańców Nieba z mieszkańcami ziemi.
Aniołowie przede wszystkim "wstępują i zstępują" na Syna Człowieczego, którym jest Jezus, ale przychodzą też do nas i nam pomagają.
Wszak Niebo jest otwarte dla nas i jesteśmy jego obywatelami i potencjalnymi mieszkańcami.
Aniołowie tęsknią za nami, dlatego przychodzą na ziemię i pomagają nam iść do Nieba...

Jezus spogląda na nas z życzliwością i miłością, tak jak na Natanaela.
Dobrze by było, aby i o nas tak powiedział: „Patrz, to prawdziwy chrześcijanin, w którym nie ma podstępu”.
Prośmy Boga o takie właśnie życie, bo o własnych siłach nie poradzimy sobie...

To, że Jezus znał tajemnicę Natanaela było niczym w porównaniu z tym, że Jego uczniowie mieli w Nim odkryć tego, który połączy niebo z ziemią i da grzesznym ludziom szansę na osiągnięcie wiecznego życia...

Idąc konsekwentnie za Jezusem widzi się z czasem coraz więcej.
Byle ciągle mieć otwarty umysł i serce...

Każdego dnia uświadamiamy sobie prawdę, że Bóg nie zostawia nas samych.
Wierzymy, że obok nas jest dobry Anioł, który nas strzeże, pomaga pokonać trudności i zło.
Pomaga, gdy jest ciężko.
Są takie sytuacje, w których uświadamiamy sobie fakt, że to Opatrzność Boża sprawiła, że Ktoś nam pomógł...
Miejmy wiarę w obecność Aniołów w naszym codziennym życiu...

Prośmy o wieczne radowanie się razem z Aniołami oglądaniem Boga...

Prośmy Ducha Świętego o dar poznania prawdy o sobie samym i umiejętność przyjmowania jej...

SUMMA SUMMARUM

Bóg nieustannie patrzy na każdego z miłością, dostrzegając w nas przede wszystkim dobro. Przyjmuje nas w całości, takich jakimi jesteśmy w tej chwili
i właśnie takich obdarza bezgraniczną miłością.

Jezus spogląda na nas z życzliwością i miłością, tak jak na Natanaela. Dobrze by było, aby i o nas tak powiedział: „Patrz, to prawdziwy chrześcijanin, w którym nie ma podstępu”.

Największą obietnicą Boga jest obietnica życia wiecznego. Idąc za Jezusem, mamy nadzieję, że pomimo upadków, ujrzymy na końcu czasów, jak ofiara Krzyża zwycięża zło.

Krzyż i zmartwychwstanie Jezusa mówią nam o otwartym Niebie. Aniołowie przychodzą do nas i pomagają nam w drodze do Nieba.

Idąc konsekwentnie za Jezusem widzimy z czasem coraz więcej. Byle ciągle mieć otwarty umysł i serce.

Każdego dnia uświadamiamy sobie prawdę, że Bóg nie zostawia nas samych. Wierzymy, że obok nas jest dobry Anioł, który nas strzeże, pomaga pokonać trudności i zło. Miejmy wiarę w obecność Aniołów w naszym codziennym życiu.

 

 

Flag Counter