17 WRZEŚNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła

EWANGELIA - Łk 7, 1-10 (Uzdrowienie sługi setnika)

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.
Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto wybrał się z nimi.
A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź”, a idzie; drugiemu: „Chodź”, a przychodzi; a mojemu słudze: „Zrób to”, a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet
w Izraelu».
A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o wierze, która zadziwiła Jezusa...
Setnik postanowił poprosić Jezusa o pomoc, gdy tylko usłyszał o Jego działalności.
Nie szukał innych możliwości.
Nie zastanawiał się też nad tym, czy to na pewno najlepsze rozwiązanie.
Po prostu zwrócił się o pomoc właśnie do Jezusa...

Setnik wiedział, że uzdrowienie jego sługi leży w mocy Jezusa i wystarczy jedno Jego słowo.
Czuł też, że w żaden sposób nie może na nie zasłużyć.
Ale łaska Jezusa jest całkowicie darmowa.
Wystarczy tylko poprosić.
Jezus nie wymaga, by w jakiś szczególny sposób zapracować na Jego pomoc...

Setnik wierzył w to, że Jezus może uzdrowić jego sługę.
Nie wierzył natomiast w to, że jest godzien, by Jezus przyszedł do jego domu.
I Jezus rzeczywiście nie przyszedł do niego, ale nie dlatego, że nie był tego godzien, ale dlatego, że skoro jego wiara była tak wielka, to odwiedziny w jego domu nie były już konieczne.
Przez wiarę setnika, Jezus już był w jego domu.
Przyjście Jezusa nic by nie zmieniło...

Często pytamy się: "Gdzie jest Bóg?".
Wiara czyni Boga obecnym w naszym życiu...

Bóg nie ma ograniczeń.
Nie działa według naszych schematów...
Setnik był oficerem okupanta rzymskiego i poganinem.
Żydzi nimi pogardzali.
Nawet nie spoglądali w ich stronę, nie rozmawiali, a czasem na nich spluwali.
To były ich nieprzekraczalne zasady, ograniczenia.
Bóg nie miał prawa pomagać czy błogosławić poganom, a do tego okupantom.
Jezus łamie te zasady.
Nie pozostawia bez odpowiedzi prośby setnika.
Uzdrawia jego sługę, dając jednocześnie lekcję tego, że jest kreatywny i nie pozostawia nikogo bez swojego miłosiernego zainteresowania...

Prośmy o bezgraniczne zawierzenie Jezusowi w stanach kryzysu i cierpienia...

Prośmy Jezusa, aby pokazał nam obszary naszego życia, do których nie chcemy lub boimy się Go zaprosić, bo ktoś lub coś zajmuje tam miejsce zarezerwowane dla Boga...

SUMMA SUMMARUM

Łaska Jezusa jest całkowicie darmowa. Wystarczy tylko poprosić. On nie wymaga, by w jakiś szczególny sposób zapracować na Jego pomoc.

Często pytamy się: "Gdzie jest Bóg?". A to przecież nasza wiara powoduje to, że On jest obecny w naszym życiu.

Bóg nie ma ograniczeń. Nie działa według naszych, ludzkich, schematów. I dlatego nie pozostawia bez odpowiedzi prośby setnika.
Uzdrawia jego sługę, a jednocześnie udowadnia, że nie pozostawia nikogo bez swojego miłosiernego zainteresowania.

Prośmy o bezgraniczne zawierzenie Jezusowi w stanach kryzysu i cierpienia oraz o to, by pokazał nam obszary naszego życia, do których nie chcemy lub boimy się Go zaprosić, bo ktoś lub coś zajmuje tam miejsce zarezerwowane dla Boga...

 

 

Flag Counter