30 LIPCA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mt 13, 31-35 (Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie)

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach».
Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta
w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».

MEDYTACJA

Niebo, Królestwo Niebieskie, Dom Ojca...
Jest wiele nazw tej ostatecznej rzeczywistości.
Jedno jest jednak pewne – nie chodzi tu o bujanie głową w obłokach, ale o bliskie spotkanie z Odwieczną Miłością...

Jezus, wskazując na ziarno gorczycy, mówi, że królestwo Boże zaczyna się od rzeczy małych, pozornie zwykłych i powszednich.
Drobne wyrazy miłości, jeśli są pielęgnowane, rosną do niewyobrażalnych rozmiarów...

Nawet niewielka ilość zaczynu potrafi zakwasić całe ciasto...
Nawet niewielki element naszej codzienności może nas przemienić i przybliżyć do Boga lub od Niego oddalić...

Nie jest prawdą, że udział w królestwie Boga ma swój początek dopiero po śmierci.
Mamy w nim udział już dzisiaj, tu gdzie jesteśmy i żyjemy.
Tu i teraz ogarnia nas Jego Miłość i możemy dzielić się nią z innymi...

Jako wzór wiary Jezus daje ziarnko gorczycy dlatego, że ma ono w sobie ukryty ogromny potencjał.
Z takiego "małego nic" potrafi wyrosnąć nawet kilkumetrowy krzak.
Podobny potencjał Ducha otrzymaliśmy w chrzcie, a spotęgowany został w bierzmowaniu.
Potrzeba nam używać w praktyce potencjał łaski uświęcającej.
Jednakże wiara nie działa jak magia, stąd potrzeba nam współpracy z łaską, aby ziarno zakorzeniło się, wzrosło i wydało plon.
Wielki potencjał kryje się w pokorze.
Kiedy do swojej małości zapraszamy Boga, wtedy wiara czyni cuda...

Ziarno gorczycy, o którym mówi Jezus, jest bardzo małe, mniejsze od znanych nam ziaren maku.
I rzeczywiście, w ciągu kilku tygodni potrafi wyrosnąć z niego całkiem spore drzewko...

Niesamowita jest moc królestwa niebieskiego i niesamowite są efekty przyjęcia tego królestwa przez człowieka.
Życie człowieka staje się bardzo bogate i życiodajne, staje się miejscem dobrym dla innych.
Warto pozwolić, aby królestwo Boże nas "zakwasiło", to znaczy spokojnie, ale konsekwentnie pracując w nas, nadało nam nową jakość...

Potrzeba czasu i cierpliwości, aby ten świat przepoić Ewangelią.
To ona nadaje smak światu, powoduje, że On staje się lepszy...

Na początku było jedno małe ziarenko.
Ale ktoś je zasadził.
Ktoś o nie zadbał.
Z małego ziarenka wyrosło drzewo dające schronienie ptakom...

Na początku był zaczyn.
Odrobina mąki i wody, która już uległa przemianie.
Już sama rośnie.
Ma w sobie siłę, by przemienić wielką ilość, obudzić ją do wzrostu...

Na początku jest odrobina, która ma moc przemienić wszystko.
Nie trzeba bać się małych, ubogich środków, jeśli tylko jest w nich życie.
Wystarczą.
Ale biada, jeśli zakwas umarł.
Choćbyśmy wlali do ciasta cały, nie wyrośnie...
Nie w ilości rzecz, a w życiu.
To ono czyni wszystko nowym...

Jezus przypomina nam, jaka jest logika życia, do którego nas zaprasza.
Musimy być czujni i wrażliwi na łaski, które daje nam nieustannie.
Są mało widoczne i delikatne jak nasienie gorczycy.
Mogą stać się w nas „wielkim drzewem”, ale możemy je także przez nieuwagę zgubić lub podeptać...

Jezus pokazuje nam ziarenko gorczycy, aby nauczyć nas pokornego i cierpliwego wzrastania w życiu duchowym.
Musimy strzec się pokusy zniecierpliwienia, przeskakiwania kolejnych etapów rozwoju duchowego, pozornego i powierzchownego wzrostu...

Niepozorna ilość kwasu, potrafi przetworzyć całą materię mąki...
Jezus przyniósł nam Ewangelię.
Jego Słowo, kryje w sobie ogromną moc przemiany naszego życia...

Prośmy o głębokie doświadczenie mocy łaski w codziennym życiu...

Prośmy Jezusa o wskazówki, którędy iść, aby w każdym momencie spotykać miłującego Ojca...

SUMMA SUMMARUM

Jezus wskazuje na ziarno gorczycy i mówi, że królestwo Boże zaczyna się od rzeczy małych, pozornie zwykłych i powszednich. Ale drobne wyrazy miłości, jeśli są pielęgnowane, rosną do niewyobrażalnych rozmiarów.

Nawet niewielka ilość zaczynu zakwasi całe ciasto. Nawet niewielki fragment naszej codzienności może nas przemienić i przybliżyć do Boga lub od Niego oddalić.

Nie jest prawdą to, że udział w królestwie Boga ma swój początek dopiero po śmierci. Mamy w nim udział już dzisiaj, tu gdzie jesteśmy i żyjemy. Tu i teraz ogarnia nas Jego Miłość i możemy dzielić się nią z innymi.

Wiara nie działa jak magia. Potrzebna jest współpraca z łaską, aby ziarno zakorzeniło się, wzrosło i wydało plon. Wielki potencjał kryje się w pokorze. Gdy do swojej małości zapraszamy Boga, wtedy wiara czyni cuda.

Niesamowita jest moc królestwa niebieskiego i niesamowite są efekty przyjęcia tego królestwa przez każdego z nas. Warto pozwolić, aby królestwo Boże nas "zakwasiło", czyli powoli, ale konsekwentnie w nas pracowało i nadało nam nową jakość.

Na początku jest odrobina, która ma moc przemienić wszystko. Nie trzeba bać się małych środków, jeśli tylko jest w nich życie. Wystarczą.

Jeśli zakwas umarł, to nawet, gdy cały wlejemy do ciasta, nie wyrośnie. Bo nie w ilości rzecz, a w życiu. To ono czyni wszystko nowym.

Jezus przypomina nam, jaka jest logika życia, do którego nas zaprasza. Musimy być czujni i wrażliwi na łaski, które daje nam nieustannie. Są mało widoczne
i delikatne jak nasienie gorczycy. Mogą stać się w nas „wielkim drzewem”, ale możemy je zgubić lub podeptać.

Jezus pokazuje nam ziarenko gorczycy, aby nauczyć nas pokornego i cierpliwego wzrastania w życiu duchowym. Musimy strzec się pokusy zniecierpliwienia, przeskakiwania kolejnych etapów rozwoju duchowego, pozornego i powierzchownego wzrostu.

Niepozorna ilość kwasu, potrafi przetworzyć całą materię mąki. Jezus przyniósł nam Ewangelię. Jego Słowo, kryje w sobie ogromną moc, która może przemienić nasze życie.

 

 

Flag Counter