22 LIPCA

NIEDZIELA, Szesnasta Niedziela zwykła

EWANGELIA - Mk 6, 30-34 (Jezus dobry pasterz)

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast,
a nawet ich uprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

MEDYTACJA

Jezus jest wspaniałym wzorem wewnętrznej harmonii.
Zobaczmy jak w niezwykły sposób potrafił godzić czas pracy, odpoczynku, modlitwy i rozrywki...

Uczniowie przychodzą do Jezusa i opowiadają o misji, którą im powierzył.
Była ona przepełniona pracą, różnymi zajęciami i spotkaniami z ludźmi.
Jezus słucha uważnie i dostrzegając ich utrudzenie.
Udziela im serdecznej rady: idźcie i wypocznijcie.
Idźcie na spokojne miejsce...

Wysłuchawszy Jezusa uczniowie udali się na zasłużony odpoczynek.
Będąc w odosobnieniu, mogli odpocząć od zgiełku, cieszyć się ciszą i spokojem.
Był to czas uporządkowania własnych myśli i zebrania owoców posługi...

Podczas gdy uczniowie regenerowali siły, Jezus nauczał.
Widok ludzi spragnionych dobrego i mądrego słowa poruszył go wewnętrznie...

Jezus pomaga rozpoznać i zaspokoić najgłębsze nasze potrzeby.
On opiekuje się każdym z nas...

Jezus przypomina, że potrzebujemy odpoczynku.
Pracoholizm i wyzysk w pracy eksploatują człowieka.
Codzienny sen, coniedzielna Msza i bycie z rodziną, coroczne wakacje są bardzo potrzebne.
Dobrze pojęty odpoczynek nie ma nic wspólnego z lenistwem, ale jest niezbędną troską o zdrowie.
Roztropny odpoczynek jest przestrzeganiem przykazania "nie zabijaj"...

Odpoczynek jest wolą Boga.
Powinniśmy więc o niego dbać.
To na pewno nie jest przypadkowe, że zostaliśmy stworzeni w taki sposób, iż musimy odpoczywać.
Ważne jest więc jak odpoczywamy.
Kiedy Jezus chciał, by uczniowie odpoczęli, poszedł z nimi na "miejsce pustynne"...

Zabawa w tłumie ludzi też może być formą odpoczynku.
Wszak Jezus ze swymi uczniami był kiedyś także na weselu.
Nic jednak nie zastąpi odpoczynku w odosobnieniu.
Taki odpoczynek zbliża nas do Boga, a Bóg jest źródłem siły, którą mamy odzyskać odpoczywając...

Jezus odnosi się do apostołów z ojcowską troskliwością.
Troszczył się o nich, bo byli „zarobieni” i nie mieli czasu na modlitwę, odpoczynek i spotkanie się.
To ważne elementy życia.
Równowaga: aby oprócz pracy mieć czas na Boga, siebie i najbliższych.
Na odkrycie tego, że jesteśmy zaproszeni do bliskiej relacji z Bogiem, w której jesteśmy otoczeni autentyczną bliskością i troską Najwyższego, nawet
o odpoczynek...

Warto siąść u stóp Jezusa, który naucza jak dobry pasterz.
Widzi zmęczonych, zniechęconych, zrozpaczonych i cała gamę jeszcze innych dolegliwości: fizycznych, psychicznych i duchowych.
I krzepi słowem życia przypominając, że w trosce o ciało nie możemy zapominać o duszy...

W bliskości Jezusa, w komunii z Nim, słuchamy słowa i karmimy się Ciałem.
Oprócz pracy, troski o dom, rodzinę, wypoczynek dla ciała, warto też dać wytchnienie swojej duszy, łącząc podziw dla piękna stworzonego świata z adoracją Boga, który karmi swój lud „chlebem życia i kielichem zbawienia”...

Prośmy o głębokie doświadczenie prawdy, że Jezus troszczy się o nas...

Podziękujmy Jezusowi za Jego troskę o harmonię naszej pracy i odpoczynku.
Ta harmonia wpływa na stan naszego ducha i relacje z bliskimi...

SUMMA SUMMARUM

Jezus pomaga rozpoznać i zaspokoić nasze potrzeby. On opiekuje się każdym z nas. Przypomina, że potrzebujemy odpoczynku. To niezbędna troska
o zdrowie, a roztropny odpoczynek to swoiste przestrzeganie przykazania "nie zabijaj".

Odpoczynek jest wolą Boga. Powinniśmy więc o niego dbać. Ważne jest również to, jak odpoczywamy. Najlepszy jest odpoczynek w odosobnieniu. Taki odpoczynek zbliża nas do Boga, a Bóg jest źródłem siły, którą mamy odzyskać, gdy odpoczywamy.

Niezwykle istotna jest równowaga, by oprócz pracy mieć czas na Boga, siebie i najbliższych. Na odkrycie tego, że jesteśmy zaproszeni do bliskiej relacji
z Bogiem, w której jesteśmy otoczeni autentyczną bliskością i troską Najwyższego, nawet o odpoczynek.

Warto siąść u stóp Jezusa, który naucza jak dobry pasterz. Widzi każdego z nas, krzepi słowem życia i karmi „chlebem życia i kielichem zbawienia”.

Podziękujmy Jezusowi za Jego troskę o harmonię naszej pracy i odpoczynku. Ta harmonia wpływa na stan naszego ducha i relacje z bliskimi.

 

 

Flag Counter