29 CZERWCA

PIĄTEK, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

EWANGELIA - Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada zbudowanie Kościoła i powołuje do tego zadania Piotra...

Jezus pyta swoich uczniów o to, co ludzie o nim myślą, jak Go rozumieją i co przeżywają.
Pyta szczerze i prosto.
Jest to ważna dla Niego sprawa, bo zwraca się również z tym pytaniem do apostołów...

Piotr zostaje nazwany błogosławionym, bo idąc za porywem serca, towarzyszy Jezusowi i poznaje Go każdego dnia.
Właśnie dzięki temu, jest w stanie rozpoznać w Nim Boga...

Jezus powierzył klucze do Królestwa prostemu rybakowi, który był popędliwy, kłótliwy i lubił się obrażać.
Z początku w ogóle nie chciał iść za Jezusem, dopiero, gdy zobaczył sieć pełną ryb, zapragnął poznać lepiej tego nowego Nauczyciela...

"I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie"
(Mt 13, 19)...
W tym jezusowym zdaniu upatrujemy ustanowienia urzędu papieża.
Ta posługa, to nieoceniony dar Pana dla całego Kościoła i każdego z nas.
Trwa ona nieprzerwanie od tego momentu, opisanego w Ewangelii...

O tym, czy ktoś jest chrześcijaninem czy nie, decyduje odpowiedź na pytanie, które Jezus postawił swoim uczniom: "Za kogo Mnie uważacie?".
Reszta, zwłaszcza przemiana serca i wyzbycie się grzechu, jest konsekwencją odpowiedzi na to pytanie...
Jeśli dla kogoś Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego, to dokonuje ściśle określonego wyboru drogi życiowej.
Jest to droga od egoizmu do miłości.
Tymczasem bardzo często Jezus jest dla ludzi tylko Bogiem, bo jest istotna różnica między Bogiem-ideą, a Bogiem żywym, który zbawia...

Dbajmy o to, by Jezus nie był dla nas odległym Bogiem, który jest bardziej ideą niż osobą.
On chce żyć w naszym życiu.
Istotne jest nie tylko to, kto jest dla nas Bogiem, ale też to, jakim On jest w naszej świadomości...

Piotr i Paweł pokazali swoim życiem, a także męczeńską śmiercią, że Jezus był dla nich Bogiem.
Kimś najważniejszym...
Oby i w naszym życiu On stawał się najważniejszy...

Pytanie o miłość, skierowane do Piotra trzykrotnie, jest pytaniem o istotę jego życia, o wiarę i o wytrwanie, gdy przyjdzie godzina krzyża.
Piotr otrzymuje od Jezusa pytanie, które będzie istotą jego misji pasterskiej.
Pytany o miłość do Jezusa odpowiada «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
W odpowiedzi Piotra, w pewien sposób powinna znaleźć się odpowiedź każdego z nas...

Nasze życie chrześcijańskie powinniśmy zrealizować „cum Petro et sub Petro”, z Piotrem i pod władzą Piotra.
Z postanowienia Chrystusa Piotr stał się fundamentem całej wspólnoty kościelnej i na nim Zbawiciel zbudował swój Kościół.
Jednak trzeba zawsze pamiętać, że jest to Kościół Chrystusa...

Prośmy o wewnętrzną radość i wdzięczność za naszą wiarę i życie w Kościele...

SUMMA SUMMARUM

O tym, czy ktoś jest chrześcijaninem czy nie, decyduje odpowiedź na pytanie, które Jezus postawił swoim uczniom: "Za kogo Mnie uważacie?". Wszystko inne, a zwłaszcza przemiana serca i wyzbycie się grzechu, jest konsekwencją odpowiedzi na to pytanie.

Bóg chce żyć w naszym życiu. Dbajmy więc o to, by Jezus nie był dla nas odległym Bogiem, który jest bardziej ideą niż osobą. Bowiem istotne jest nie tylko to, kto jest dla nas Bogiem, ale też to, jakim On jest w naszej świadomości.

Piotr i Paweł pokazali swoim życiem, a także męczeńską śmiercią, że Jezus był dla nich Bogiem. Był Kimś najważniejszym. Oby i w naszym życiu On stawał się najważniejszy.

Piotr pytany o miłość do Jezusa odpowiada: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». W odpowiedzi Piotra, powinna zawierać się odpowiedź każdego z nas.

Nasze życie chrześcijańskie powinniśmy zrealizować „cum Petro et sub Petro”, z Piotrem i pod władzą Piotra. Jednak należy zawsze pamiętać, że jest to Kościół Chrystusa.

 

 

Flag Counter