18 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK, Dzień Powszedni

EWANGELIA - Mt 5, 38-42 (Nie dochodzić ściśle swojego prawa)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie».

MEDYTACJA

O ileż łatwiej jest nam odpowiadać złem na zło, odpłacając tym samym, co otrzymaliśmy.
Ta nasza reakcja jest naturalna, ale zarazem bezmyślna...

W momencie, gdy zaczynamy walczyć ze złem, a jesteśmy pozbawieni miłości do drugiego człowieka, z łatwością krzywdzimy osobę, która wcześniej nas skrzywdziła.
Ważne jest, by najpierw się zatrzymać i dostrzec, że bliźni nie jest zły, lecz z różnych powodów może czynić zło.
W każdym jest dobro, choć czasami bardzo przysłonięte...

Potrzebujemy wprawiać się w miłości.
Wszelkie ćwiczenia nie przychodzą z łatwością.
Potrzeba zaangażowania i wytrwałości.
Czasami trzeba także dojść do własnych granic.
Potrzebujemy cierpliwie i wytrwale ćwiczyć się w miłości i pracować nad sobą, by dostrzegać dobro...

Jezus zachęca do nadstawiania drugiego policzka.
Zastanawiające jest jednak to, że niedługo potem, stojąc przed arcykapłanem, drugiego policzka nie nadstawia.
Opiera się złemu pytając sługę: Dlaczego mnie bijesz (J 18, 23)...
Każdą sytuację trzeba traktować indywidualnie, a do każdego człowieka trzeba podchodzić inaczej.
Ewangelia to nie jest instrukcja, którą należy punkt po punkcie stosować.
Ewangelia to duchowa mapa, na której należy szukać własnej drogi...

W imię sprawiedliwości często próbujemy zwalczać zło złem.
Tymczasem sprawiedliwość rozumiana jako wyrównywanie rachunków nie powoduje, że świat staje się lepszy, bo nie zmienia ludzkiego serca.
Ludzkie serce można zmienić tylko dobrocią...

Kiedy człowiek jest karany za uczynione zło tak, aby rachunki zostały wyrównane, to nie daje mu się właściwie szansy na skruchę, bo ona jest niepotrzebna.
Skruchę, zapoczątkowującą przemianę serca, można wyzwolić tylko dobrocią i miłosierdziem.
Dlatego dzisiejsza Ewangelia jest wspaniałą lekcją jak czynić świat lepszym...

Jeśli chodzi o miłość, to w potocznym ludzkim myśleniu, chrześcijaństwo jest mało logiczne.
Mamy odpowiadać miłością na agresję i biedę ludzi, nawet swoim kosztem...
Ale prawdziwa miłość, to obumieranie dla innych, rezygnacja z własnej wygody, poczucia bezpieczeństwa i spokoju życia jest tym, co powinno nas odróżniać od innych ludzi.
Prośmy Boga o taka wiarę i siłę, bo sami nie potrafimy...

Jezus uświadamia uczniom, że ich umysł i serce są ciągle pod wpływem tego, co słyszą: miłować przyjaciół, nienawidzić nieprzyjaciół.
Najpierw musimy przyznać się przed Nim i przed sobą, że w naszym życiu istnieją uczucia nienawiści.
Ukrywanie ich może pogłębiać nieprzyjaźń...

Podziękujmy za wszystkie osoby, które nas otaczają i prośmy Ducha Świętego o umiejętność znajdowania dobra w każdej osobie...

Prośmy o siłę woli i odwagę serca w kierowaniu się Ewangelią...

SUMMA SUMMARUM

Jezus uświadamia nam, że nasz umysł i serce są ciągle pod wpływem tego, co słyszą: miłować przyjaciół i nienawidzić nieprzyjaciół.

Gdy zaczynamy walczyć ze złem, a jesteśmy pozbawieni miłości do drugiego człowieka, krzywdzimy osobę, która wcześniej nas skrzywdziła.

W imię sprawiedliwości próbujemy zwalczać zło złem. Tymczasem sprawiedliwość rozumiana jako wyrównywanie rachunków nie powoduje, że świat staje się lepszy, bo nie zmienia ludzkiego serca. Ludzkie serce można zmienić tylko dobrocią.

Ważne jest, by najpierw zatrzymać się i dostrzec, że bliźni nie jest zły, lecz z różnych powodów może czynić zło. W każdym jest dobro, choć czasami bardzo przysłonięte.

Potrzebujemy cierpliwie i wytrwale ćwiczyć się w miłości i pracować nad sobą, by dostrzegać dobro, choć wszelkie ćwiczenia nie przychodzą z łatwością. Czasami trzeba także dojść do własnych granic.

Ewangelia to nie jest instrukcja, którą należy punkt po punkcie stosować. Ewangelia to duchowa mapa, na której należy szukać własnej drogi.

Prawdziwa miłość, to obumieranie dla innych, rezygnacja z własnej wygody, poczucia bezpieczeństwa i spokoju życia. To powinno nas odróżniać od innych ludzi. Prośmy Boga o taką wiarę i siłę, bo sami nie potrafimy.

Podziękujmy za wszystkie osoby, które nas otaczają i prośmy Ducha Świętego o umiejętność znajdowania dobra w każdej osobie, o siłę woli i odwagę naszego serca w kierowaniu się Ewangelią.

 

 

 

Flag Counter