13 CZERWCA

ŚRODA, Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mt 5, 17-19 (Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

MEDYTACJA

Naszym powołaniem jest bycie wielkim w Królestwie niebieskim.
Warto sobie to uświadomić, gdyż jest to cel życia każdego chrześcijanina.
Nasze zaangażowanie w Królestwo niebieskie powinno być całkowite...

Jak dostać się do królestwa niebieskiego?
Na pewno warto zacząć od tego, aby uczynić Jezusa bliskim sobie.
Trzeba z nim często rozmawiać, spotykać się i troszczyć o tę relację.
Tylko uznając kogoś za osobę bliską, jesteśmy w stanie ją rozumieć i poświęcać się dla niej...

Gdy zastanawiamy się nad tym, jak powinien nauczać dobry nauczyciel, to na pewno wśród różnych cech pojawi się określenie "pasja".
Tak samo jest z przekazywaniem wiary innym.
Musimy sami żyć nią i to żyć z pasją.
Wówczas będziemy innych nauczać przykładem życia i będzie w nas widać autentyczność, która bardziej pociąga niż same słowa...

Prawo i Prorocy Starego Testamentu zapowiadali Mesjasza i Jezus te zapowiedzi wypełnił.
Ale On wypełnił je także w innym sensie: wypełnił Miłością...
Często rażą nas niektóre fragmenty Starego Testamentu, bo nie pokazują Boga takim, jakim Go znamy z Ewangelii.
I nic dziwnego, skoro Stary Testament nie jest wypełniony...

Wypełnia go dopiero Nowy Testament, zwłaszcza Ewangelia.
To wszystko mówi nam o tym, że Bóg odsłania się człowiekowi stopniowo.
Dlatego nie można nigdy zatrzymać się w drodze poznawania Boga.
W całej pełni poznamy Go w Niebie, bo wtedy On sam wypełni nas do końca...

Ważnym elementem życia chrześcijańskiego, do którego dorastamy, jest pokora.
Jezus przestrzega: jeśli bardziej będziemy słuchać siebie niż Boga, im bardziej będzie nam wydawać się, że wiemy lepiej niż On, tym więcej zła będzie się działo wokół nas...

Nie możemy służyć Bogu i mamonie...
Bądźcie zimni lub gorący - mówi Pismo.
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni...

Kto wypełnia Jego przykazania i uczy je wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służmy...

Prawo Boże jest dla nas fundamentem życia, którego nie wolno nam zmieniać wedle własnego osądu.
Jezus uczy nas szacunku do nienaruszalnej wartości Prawa...

Jezus przekonuje nas, abyśmy zawsze opierali się na Słowie Bożym.
Wszystkie ideologie i filozofie środowisk naukowych przeminą.
Jedynie Jego Słowo nie przeminie.
Jezus powinien być zatem niezmiennym punktem oparcia dla każdego z nas...

Jezus przestrzega przed relatywizowaniem Bożego Prawa.
Nie wolno nam zmieniać tego, co z ustanowienia Bożego jest niezmienne...

Jezus zwraca uwagę na nasze dawanie świadectwa, a więc i na to, czego uczymy ludzi.
Dla wielu pozostaniemy jedyną „stronicą Ewangelii”, którą w swoim życiu przeczytają.
Od naszej wierności Ewangelii zależeć może nawrócenie lub odejście od trwałych wartości osób, z którymi żyjemy na co dzień...

Porozmawiajmy z Jezusem o tym, co jest dla nas trudne w życiu jako chrześcijanin...
W jakich sprawach potrzebujemy pomocy, inspiracji i gorliwości?...

Prośmy o bezkompromisowe przylgnięcie do Bożego Prawa...

Prośmy Jezusa o mocne pragnienie bycia wraz z Nim w Jego królestwie...

SUMMA SUMMARUM

Jedynie gdy uznamy kogoś za osobę bliską, jesteśmy w stanie ją rozumieć i poświęcać się dla niej. Dotyczy to również naszej relacji z Jezusem.

Musimy żyć wiarą i to żyć z pasją. Tylko wtedy będziemy innych nauczać przykładem życia i będzie w nas widać autentyczność, która bardziej pociąga niż same słowa.

Bóg odsłania się nam stopniowo. Dlatego nie można nigdy zatrzymać się w drodze poznawania Boga. W całej pełni poznamy Go w Niebie, bo wtedy On sam wypełni nas do końca.

Istotnym elementem życia chrześcijańskiego, do którego dorastamy, jest pokora. Jezus przestrzega: jeśli bardziej będziemy słuchać siebie niż Boga, im bardziej będzie nam wydawać się, że wiemy lepiej niż On, tym więcej zła będzie się działo wokół nas.

Kto wypełnia Jego przykazania i uczy je wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Jezus uczy nas szacunku do nienaruszalnej wartości Prawa. Prawo Boże jest dla nas fundamentem życia, którego nie wolno nam zmieniać wedle własnego osądu.

Jezus przestrzega przed relatywizowaniem Bożego Prawa. Nie wolno nam zmieniać tego, co z ustanowienia Bożego jest niezmienne.

Jezus zwraca uwagę na nasze dawanie świadectwa, a więc i na to, czego, i jak, uczymy ludzi. Od naszej wierności Ewangelii zależeć może nawrócenie lub odejście od trwałych wartości osób, z którymi żyjemy na co dzień.

 

 

Flag Counter