3 CZERWCA

NIEDZIELA, Dziewiąta Niedziela Zwykła

EWANGELIA - Mk 2, 23-28 (Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego:
«Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

MEDYTACJA

Jezus przywołuje wydarzenie sprzed wielu lat.
Przypomina faryzeuszom historię ich króla Dawida i jego towarzyszy.
Pokazuje, że Bóg nieustannie działa w swoim ludzie i nigdy nie odwołuje swojej miłości...

Uczniowie, będąc z Jezusem, mogli się czuć bezpiecznie.
Nie zdarzyło się, by nie wyprowadził ich z groźnej sytuacji,
Widzieli też, jak sam unikał ataków na własne życie...

Jezus mówi inaczej niż reszta i działa z mocą.
Wszyscy to czują, a jednak faryzeusze chcą za wszelką cenę obronić swoją wizję świata.
Walczą, posługując się prawem danym przez Boga, zapisanym w Piśmie.
Jezus mógłby nie uzdrowić człowieka w szabat, żeby nie zaogniać sytuacji.
Jednak tego nie uczynił…

Jezus niestrudzenie szuka serca ludzkiego i objawia dobroć Boga.
Pokazuje, że prawo jest na służbie u człowieka, a nie odwrotnie.
Nie boi się, ponieważ wie, że Bóg jest z Nim...

"To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu" (Mk 2, 27)...
Jezus przeprowadza katechezę na temat prawa szabatu.
Ukazuje okoliczności, w których szabat ustąpić musi prawu naturalnemu.
Nie likwiduje prawa, ale je wyjaśnia...

Prawo jest niezbędne dla dobrego funkcjonowania każdej społeczności ludzkiej, ale Jezus proponuje uproszczenie prawa.
Zamiast tysięcy różnych nakazów i zakazów proponuje jeden nakaz: kochaj!..

Miłość, rozumiana jako szczere szukanie dobra drugiego człowieka, lepiej od wszystkich kodeksów prawa organizuje życie społeczne, od rodziny począwszy, na wspólnotach międzynarodowych skończywszy.
Problem jest jednak w tym, że nawet za bardzo nie wiemy, co to jest miłość, a z wcielaniem jej w życie jest bardzo źle.
Ale można temu zaradzić...
Wystarczy poznać Jezusa i uczęszczać do szkoły, którą On założył - szkoły Miłości, którą jest Kościół.
Uczęszczanie do szkoły zakłada popełnianie błędów i ciągłe poprawianie się, ale niesie z sobą wzrost i rozwój...

Zachowania Jezusa z pewnością długo było komentowane w żydowskich domach.
Pewnie tez trochę o to Mu chodziło...
Środek synagogi.
Szabat – dzień, w którym totalnie nic nie mogą Żydzi robić.
To konsekwencja jednego z 613 dodatkowych przykazań, które przyjęli do swoich zasad życia religijnego.
Jezus pokazuje, że te dodatkowe zostały ustanowione przez ludzi, a chodzi o przestrzeganie tych danych nam przez Boga: dekalogu i przykazań miłości Boga, bliźniego i siebie samych.
Oby po tym nas poznawano...

Dla Żydów dniem świętym był szabat, dla uczniów Jezusa – stała się nim niedziela – Dzień Pański.
Dzięki tej „orientacji” możemy przypomnieć sobie, że należymy do Boga i jesteśmy Jego dziećmi.
Mamy zatem święcić dzień święty, a więc „uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych”.
To również szczególny czas do spotkań w gronie rodzinnym, przyjaciół oraz różne formy spędzania czasu wolnego, które pomogą nam wyrażać pośród zwyczajnego życia pokój i radość Zmartwychwstałego...

Tak więc nawet zwykłe spotkanie rodziców i dzieci może stać się sposobnością nie tylko do wzajemnego otwarcia się na siebie i do dialogu, ale także do wspólnej, pogłębionej refleksji...

Radość świętowania niedzieli ma nam przypomnieć, że należymy do Boga.
A gdy postawimy Boga i Jego sprawy na pierwszym miejscu, wtedy wszystko będzie na właściwym miejscu...

Prośmy o serce wrażliwe i otwarte na potrzebujących...

Nasze słabości nie zrażają Jezusa, jeśli czystym sercem poszukujemy Boga.
Prośmy o szczerość i prostotę swoich intencji...

SUMMA SUMMARUM

Jezus nieustannie szuka naszego serca i objawia dobroć Boga. Pokazuje, że prawo jest na służbie u nas, a nie my na służbie prawa. Nie boi się, ponieważ wie, że Bóg jest z Nim.

"To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu" (Mk 2, 27). Jezus ukazuje okoliczności,
w których szabat musi ustąpić prawu naturalnemu. Nie likwiduje prawa, ale je na nowo wyjaśnia.

Jezus proponuje uproszczenie prawa. Zamiast kilkuset różnych nakazów i zakazów proponuje jeden nakaz: KOCHAJ.

Miłość, rozumiana jako szczere szukanie dobra drugiego człowieka, lepiej od wszystkich kodeksów prawa organizuje życie społeczne. Tylko, że my nie wiemy za bardzo, co to jest miłość, a z wcielaniem jej w życie jest bardzo źle.

Jedynie uczęszczanie do szkoły Miłości, którą jest Kościół, nauczy nas spełniania Jego nakazu - KOCHAJ. Tutaj zakłada się popełnianie błędów i ciągłe poprawianie się, ale niesie to z sobą wzrost i rozwój.

Radość świętowania niedzieli ma nam przypomnieć, że należymy do Boga. A gdy postawimy Boga i Jego sprawy na pierwszym miejscu, wtedy wszystko będzie na właściwym miejscu.

Nasze słabości nie zrażają Jezusa, jeśli czystym sercem poszukujemy Boga. Prośmy więc o szczerość i prostotę swoich intencji.


 

Flag Counter