31 MAJA

CZWARTEK, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

EWANGELIA - Mk 14, 12-16. 22-26 (Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza)

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?»
I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: „Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?” On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas». Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.
Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym».
Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

MEDYTACJA

Opisane w Ewangelii przygotowanie uczty paschalnej ma w sobie coś niezwykłego.
Jezus wydaje tajemnicze polecenie odszukania człowieka niosącego dzban wody.
Iluż takich było w Jerozolimie?
Kim był gospodarz domu, w którym miała się odbyć wieczerza?...
Jezus chce skoncentrować się na tym, co najważniejsze: na uczcie i prawdziwym spotkaniu w zamkniętym gronie bliskich.
Bo traktuje spotkanie z człowiekiem bardzo poważnie...

Z innych Ewangelii wiemy, jak doniosłym wydarzeniem był ten posiłek.
Jan pisze o umyciu nóg oraz modlitwie Jezusa...
To, co najważniejsze, jest jednak najmniej spektakularne – wziął, połamał i pobłogosławił, rozdał i powiedział…
Żadnego głosu z nieba czy języków ognia.
A była to przecież Eucharystia sprawowana przez samego Boga...

To kolejny Boży paradoks: największy cud przemiany ma miejsce w całkowitej ciszy.
W przeciwieństwie do Starego Przymierza Nowe Przymierze jest zewnętrznie zwyczajne i proste...

Kiedy Jezus zapowiadał wydarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii, słuchający Go pytali ze zdziwieniem: "Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?".
Dziś mamy odpowiedź.
Spożywanie Ciała Chrystusa nie polega jednak tylko na przyjmowaniu Chleba Eucharystycznego...

Eucharystia to Pascha, czyli Przejście.
Spożywać Ciało Chrystusa to przechodzić od śmierci do życia, to przekraczać "Morze Czerwone" ludzkiej ograniczoności, to zwyciężać grzech.
W tym tkwi istota Eucharystii, a nie w obrzędzie.
Obrzęd jest tylko formą.
Treścią jest Przejście...

Bóg nie chce być tylko zamknięty w czterech ścianach kościołów, ale chce żyć między nami.
Nie radzącymi sobie z grzechami, od lat skłóconymi i letnimi.
On chce, abyśmy stawali się lepszymi i świętymi...
Bez Boga nie damy rady, bo trzeba nam się Nim karmić i zaprosić do naszego życia...

Jezus zostawił nam Dobrą Nowinę o ustanowieniu Eucharystii, abyśmy często wracali do tego wydarzenia i rozważali Jego dar miłości...
Słowo z dzisiejszej Ewangelii prowokuje nas do postawienia sobie pytania przed Jezusem: czy jesteśmy przygotowani na przyjęcie Go w Eucharystii?...

Eucharystia nieustannie przypomina nam o Jego pragnieniu serca.
On chce dawać nam siebie nieustannie.
Dzieli się z nami swoim życiem.
Ilekroć przyjmujemy Go w Komunii świętej, tylekroć przyjmujemy Jego życie i ofiarujemy Mu swoje...

Prośmy o dar głębokiej komunii z Jezusem eucharystycznym...

Prośmy Jezusa, by Eucharystia przeżywana we wspólnocie Kościoła, stała się fundamentem, na którym oprzemy swoje życie...

SUMMA SUMMARUM

Największy cud przemiany ma miejsce w całkowitej ciszy. Żadnego głosu z nieba i języków ognia. Wziął, połamał i pobłogosławił, rozdał i powiedział…
W przeciwieństwie do Starego Przymierza, Nowe Przymierze jest zewnętrznie zwyczajne i proste.

Spożywanie Ciała Chrystusa nie polega wyłącznie na przyjmowaniu Chleba Eucharystycznego. Eucharystia to Pascha, czyli Przejście. Spożywać Ciało Chrystusa, to przechodzić od śmierci do życia, przekraczać "Morze Czerwone" naszej ograniczoności i zwyciężać grzech.

Przechodzenie od śmierci do życia, to istota Eucharystii. Obrzęd jest tylko formą. Treścią jest PRZEJŚCIE.

Bóg nie chce być tylko zamknięty w budynkach kościołów, ale chce żyć między nami. My nie radzimy sobie z grzechami, od lat jesteśmy skłóceni i zazwyczaj letni. A On mimo wszystko chce, abyśmy stawali się lepszymi, a nawet świętymi.

Bez Boga nie damy rady, bo trzeba nam się Nim karmić i zaprosić do naszego życia.

Jezus zostawił nam Dobrą Nowinę o ustanowieniu Eucharystii, abyśmy często wracali do tego wydarzenia i rozważali Jego dar miłości.

Eucharystia nieustannie przypomina nam o Jego pragnieniu: On chce dawać nam siebie nieustannie. Dzieli się z nami swoim życiem.
Ilekroć przyjmujemy Go w Komunii świętej, tylekroć przyjmujemy Jego życie i ofiarujemy Mu swoje.

 

 

Flag Counter