21 MAJA

PONIEDZIAŁEK, Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

EWANGELIA - J 2, 1-11 (Wesele w Kanie Galilejskiej)

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina».
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.
Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

MEDYTACJA

Nasze życie często wydaje się odległe od wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym.
Jednak fragmenty opisujące Matkę Jezusa są nam bliższe.
Maryja ukazana jest tak, jakby Bóg uczył nas przez Nią, o tym, jak wielkie plany Boże realizują się przez zwykłych ludzi...

Maryja dostrzega problem gospodarzy.
Nie waha się za nich prosić Jezusa o pomoc.
Być może spodziewa się szorstkich słów Syna, bo przeczuwa, że jego misja wykracza daleko poza te prozaiczne sprawy.
Mimo to, jest pełna ufności i zachęca służących, aby byli Mu posłuszni...

Słudzy nie wiedzieli, czego się mogą spodziewać.
Napełnianie stągwi wodą mogło się wydać pracą bez sensu.
Każda stągiew mogła pomieścić ponad sto litrów wody.
Jednak słudzy napełniają stągwie aż po brzegi...

Jezus dokonuje cudu i przemienia wodę w wino.
Nie chodzi mu jednak o udane wesele, lecz o serca ludzi, którzy chcą być razem i przez to cieszyć się życiem.
Dociera do nich, przez zwykłe ludzkie pragnienia...

Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka, Matka Kościoła, modli się z nami i za nami.
Otacza nas płaszczem swojej opieki, i wyprasza dla każdego z nas zdroje łask.
Przypominajmy sobie Jej FIAT ze Zwiastowania i pragnijmy go powtarzać całym naszym życiem.
Niech Maryja będzie naszym wzorem i pomocą...

Maryja nie jest Bogiem.
Jest jedną z nas i z nami modli się do Boga.
Ona modli się z Apostołami - tymi samymi, którzy Jej Syna wyparli się lub pouciekali...

Ona jest Matką wszystkich ludzi.
Nie mówi, że któreś dziecko jest lepsze...

Skończyło się wino.
Wino w Biblii to symbol Bożej radości, entuzjazmu i tryskającej żywotności – przeciwieństwo monotonii, smutku i nudy.
Było już późno.
Wesele trwa.
To Matka wychodzi z inicjatywą, a Jezus się Jej opiera.
Maryja jednak zachowuje się jak dobra matka i mówi: zróbcie, co trzeba.
Późnym wieczorem, za sprawą Jezusa, pojawia się mnóstwo dobrego wina...

Maryja jest nauczycielką świętości.
Starając się żyć jak Miriam z Nazaretu, bez grzechu i naśladując ją, ma się pewność nieba...

Macierzyństwo nie jest wyłącznie czułością i opieką.
To również towarzyszenie na drodze wzrastania i wychowanie.
Jego istotę z reguły sprowadza się do wychowania na dobrego człowieka...

Dojrzała i rozumna matka przygotowuje dziecko do samodzielnego życia.
Dorosłego nie prowadzi za rękę, jak czyniła to, gdy był małym dzieckiem.
Nie podejmuje za niego decyzji i nie wyznacza mu zadań.
Maryja Matka szanuje tę dorosłość i dojrzałość, jaka jest owocem działania Ducha Świętego, niejako usuwając się w cień.
Dlatego Jej obecność będzie od tego momentu obecnością bardzo dyskretną...

Jak dyskretne było towarzyszenie Synowi, gdy umierał na Krzyżu.
Żadnej skargi, lamentu, rozpaczy.
Ani jednego słowa...
Maryja pod krzyżem uczy wierności i wytrwałości do końca...

«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»...
To program na całe życie.
Maryja zawsze prowadzi do Jezusa i nadaje właściwy kierunek naszemu życiu.
Uczmy się nie tylko obecności Maryi w naszym życiu, ale także uczmy się od Niej, jak zawierzyć nasze życie Bogu...

Matka, to piękny dar Jezusa dla nas.
Matka to osoba, której zawdzięczamy niemal wszystko, przy niej czujemy się bezpiecznie.
To osoba, która tworzy nasz dom.
Jezus oddaje nam swoją Matkę.
Od tej pory to Maryja, tak jak stoi przy krzyżu Jezusa, trwa także przy naszych codziennych krzyżach.
My, razem z Maryją, mamy stanąć także obok krzyża Chrystusa bez kompromisu z duchem tego świata i bez lęku...
Nasza wiara powinna każdego dnia wyrażać się w naszym „Fiat”...

Jezus nie może bez nas uczynić nas szczęśliwymi.
Chce, abyśmy Mu zaufali i odpowiadali na Jego natchnienia...

Wróćmy do tych spraw, które dzisiaj są dla nas najważniejsze...
Prośmy Maryję żeby uczyła nas ufności w pomoc jej Syna, a Jego zaprośmy do swojej codzienności, tu i teraz...

Prośmy o doświadczenie głębokiej radości w codziennym życiu i powołaniu...

SUMMA SUMMARUM

Jezus dokonuje cudu i przemienia wodę w wino. Ma na uwadze serca ludzi, którzy chcą być razem i przez to cieszyć się życiem. Dociera do nich, przez zwykłe ludzkie pragnienia.

Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka, Matka Kościoła, modli się z nami i za nami. Otacza nas płaszczem swojej opieki i wyprasza łaski dla każdego z nas. Przypominajmy sobie Jej FIAT ze Zwiastowania i pragnijmy go powtarzać całym naszym życiem.

Maryja jest nauczycielką świętości. Starając się żyć jak Ona, bez grzechu i naśladując ją, możemy mieć pewność nieba.

«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»... To program na całe życie. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa i nadaje właściwy kierunek naszemu życiu.

Maryja pod krzyżem uczy wierności i wytrwałości do końca. Uczmy się nie tylko obecności Maryi w naszym życiu, ale także uczmy się od Niej, jak zawierzyć nasze życie Bogu.

Matka, to piękny dar Jezusa dla nas. Maryja, tak jak stoi przy krzyżu Jezusa, trwa także przy naszych codziennych krzyżach.

Razem z Maryją, mamy stanąć obok krzyża Chrystusa, bez kompromisu z duchem tego świata i bez lęku. Nasza wiara powinna każdego dnia wyrażać się
w naszym „Fiat”.

Wróćmy do tych spraw, które dzisiaj są dla nas najważniejsze. Prośmy Maryję, żeby uczyła nas ufności w pomoc jej Syna, a Jego zaprośmy do swojej codzienności, tu i teraz.

 

 

Flag Counter