14 MAJA

PONIEDZIAŁEK, Święto św. Macieja Apostoła

EWANGELIA - J 15, 9-17 (Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

MEDYTACJA

W relacjach z innymi ludźmi często nie potrafimy właściwie przekazać naszych uczuć.
Nawet jeśli mamy najlepsze intencje, chcemy zrozumieć drugą osobę lub okazać jej, jak wiele dla nas znaczy, wyrażenie tego przychodzi nam z wielkim trudem...

Każdy pragnie kochać i być kochanym.
Nawet sam Bóg...
Każdy pragnie być przyjęty i zrozumiany w sposobie, w jaki okazuje miłość.
Nawet sam Bóg...
Każdy chce, by miłość, jaką ofiaruje innym, zmieniała świat.
Nawet sam Bóg...

Słowa z dzisiejszej Ewangelii są częścią tzw. „Mowy pożegnalnej Jezusa”.
To bardzo piękne przesłanie, które Jezus kieruje do swoich przyjaciół i do całego świata.
To wyznanie miłości do ludzi, zanoszone Ojcu przez Syna Bożego.
Paradoksalnie Bóg sam modli się za nas.
Taka jest Jego bezgraniczna miłość...

Miłość rodzi się dzięki poczuciu zjednoczenia z Panem, z doświadczenia Jego Miłości.
Jednak odpowiedzią na to doświadczenie może być wdzięczność, sympatia lub dobra wola.
Niekoniecznie miłość...

Bóg nie chce nas jako niewolników, którzy muszą pełnić Jego wolę, ale pragnie byśmy byli wolnymi dziećmi Bożymi.
On traktuje człowieka po partnersku i zaprasza do osobowej relacji opartej na zaufaniu.
Przyjaźń z Jezusem wyraża się w dzieleniu się z Bogiem swoimi radościami i smutkami, w byciu razem na dobre i na złe.
Aby trwać w przyjaźni z Jezusem, człowiek potrzebuje pozbyć się kłamstwa jadu szatańskiego, który każe w Bogu widzieć zagrożenie.
Miłosierdzie Boże pokonuje również ten lęk i napełnia Duchem Świętym...

Wszyscy szukają szczęścia i radości.
Chcemy być zadowoleni z życia.
Dziś znów Jezus podaje nam receptę na to wszystko.
Tą receptą jest naśladowanie Jezusa w miłości, a do tego niezbędna jest przyjaźń z Nim...

Jesteśmy przeznaczeni do sposobu życia, który nazywamy miłością, a tym samym do szczęścia i radości.
Można jednak od tego przeznaczenia wymigać się i wybrać smutek, bo "wybrani i przeznaczeni" nie oznacza "skazani".
Możemy wybrać egoizm, który niesie na ogół natychmiastowe, ale nietrwałe korzyści.
Możemy jednak wybrać miłość, która jest trudna, w którą trzeba zainwestować, ale tylko ona może wprowadzić nas w wieczne szczęście...

Trwać w Jego miłości, czyli uczyć się wypełniać nakazy, dane nam przykazania z miłości, nie z wyrachowania, nie z chęci zasługiwania na cokolwiek i nie ze strachu.
Poznawać swoje prawdziwe motywacje i oddawać je Chrystusowi, by je oczyszczał.
Dążyć do tego, by nasza modlitwa stawała się coraz głębszym spotkaniem z Nim, by nasz udział we Mszy świętej był przesycony pragnieniem pełnego zjednoczenia się z Nim, by adoracja była autentycznym przebywaniem w Jego obecności.
A wtedy i codzienne życie oraz nasze wybory będą przeniknięte Bożą miłością...

Jezus zapewnia nas, że wytrwamy w Jego przyjaźni, jeśli będziemy zachowywać przykazania Ojca.
A Ojciec daje nam przykazania, aby nie zabrakło nam miłości...

Jezus zwierza się nam ze swego pragnienia.
Pragnie, abyśmy dojrzeli do miłości największej, zdolnej oddać życie za przyjaciół...

Jezus wskazuje nam dowód swojej przyjaźni: oznajmił nam wszystko, co usłyszał od Ojca...

Prośmy o dogłębne przeżycie prawdy, że jesteśmy wybranymi przyjaciółmi Jezusa...

Całe nasze życie jest drogą ku Jezusowi...
Prośmy Go o takie usposobienie naszego serca, by było otwarte i wrażliwe na przyjmowanie Jego miłości i zdolne do przekazywania jej innym...

SUMMA SUMMARUM

Każdy chce kochać i być kochany. Każdy chce być przyjęty i zrozumiany w sposobie, w jaki okazuje miłość. Każdy chce, by miłość, jaką ofiaruje innym, zmieniała świat. Nawet sam Bóg...

Miłość rodzi się dzięki poczuciu zjednoczenia z Bogiem i doświadczenia Jego Miłości. Odpowiedzią na to doświadczenie może być wdzięczność, sympatia lub dobra wola. Niekoniecznie miłość, bo On nie chce, abyśmy byli niewolnikami, którzy muszą pełnić Jego wolę.

Przyjaźń z Jezusem, to dzielenie się z Bogiem swoimi radościami i smutkami, to bycie razem, na dobre i na złe. Aby trwać w przyjaźni z Jezusem, musimy pozbyć się kłamstwa jadu szatana, który każe w Bogu widzieć zagrożenie.

Naśladowanie Jezusa w miłości oraz przyjaźń z Nim, to swoista recepta na szczęście, radość i zadowolenie z życia.

"Wybrani i przeznaczeni" nie oznacza "skazani". Możemy wybrać miłość, która jest trudna, ale tylko ona może wprowadzić nas w wieczne szczęście. Ale zamiast miłości, możemy wybrać egoizm, który niesie na ogół natychmiastowe, ale nietrwałe korzyści.

Codzienne życie oraz nasze wybory będą przeniknięte Bożą miłością, gdy będziemy trwać w Jego miłości, czyli uczyć się wypełniać nakazy, dane nam przykazania z miłości, nie z wyrachowania, nie z chęci zasługiwania na cokolwiek i nie ze strachu.

...gdy będziemy poznawać swoje prawdziwe motywacje i oddawać je Chrystusowi, by je oczyszczał.

...gdy będziemy dążyć do tego, by nasza modlitwa stawała się coraz lepszym spotkaniem z Nim, by nasz udział we Mszy świętej był przesycony pragnieniem pełnego zjednoczenia się z Nim oraz by adoracja była autentycznym przebywaniem w Jego obecności.

Jezus zapewnia nas, że wytrwamy w Jego przyjaźni, jeśli będziemy zachowywać przykazania Ojca. A Ojciec daje nam przykazania, aby nie zabrakło nam miłości.

Całe nasze życie jest drogą ku Jezusowi. Prośmy Go o takie usposobienie naszego serca, by było otwarte i wrażliwe na przyjmowanie Jego miłości i zdolne do przekazywania jej innym.

Jezus wskazuje nam dowód swojej przyjaźni: oznajmił nam wszystko, co usłyszał od Ojca. Prośmy o dogłębne przeżycie prawdy, że jesteśmy wybranymi przyjaciółmi Jezusa.

 

 

Flag Counter