13 MAJA

NIEDZIELA, Siódma Niedziela Wielkanocna.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

EWANGELIA - Mk 16, 15-20 (Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

MEDYTACJA

Rozstanie to okazja, aby podkreślić to, co najważniejsze.
Co w tej sytuacji mówi Jezus do swoich uczniów?
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”...
Staje się oczywiste, że spotkanie z Jezusem nie może pozostać prywatną sprawą uczniów.
Mają iść i dzielić się ze wszystkimi tym, czego doświadczyli...

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”...
Przyjęcie Jezusa i Jego Miłości otwiera niebo.
Ci, którzy uwierzą, mogą czynić wielkie rzeczy - uzdrawiać, nieść nadzieję i wyprowadzać dobro ze zła.
Gdy doświadczy się takiego dobra lepiej nie pozostawiać go dla siebie.
Warto się nim dzielić...

Jezus skończył swoją ziemską wędrówkę.
Dzięki odejściu do Ojca może dotrzeć do wszystkich ludzi.
Od Wniebowstąpienia współdziała z tymi, którzy Mu uwierzyli.
Bóg może działać dzięki ludziom, którzy idą w świat, by opowiadać o Jego Miłości i tę Miłość wcielać w życie...

Póki co jesteśmy na ziemi i zadanie, jakie nam daje Jezus, to budowanie nieba na ziemi.
Niebo nie jest miejscem, ale stanem.
Niebo jest tam, gdzie jest miłość Jezusa Chrystusa.
Istotą Królestwa Niebieskiego jest zcentralizowanie całej rzeczywistości na Bogu, oddawanie Jemu chwały.
Natomiast wobec ludzi budowanie nieba na ziemi wyraża się przez postawę służby, tj. w realizowaniu uczynków miłosierdzia.
Uwielbiamy Jezusa na modlitwie oraz służąc Jemu obecnemu w potrzebujących...

Kto usłyszy Ewangelię, a nie uwierzy w nią i nie przyjmie Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, będzie potępiony.
Kto usłyszy Ewangelię, czyli pozna prawdziwego Boga, który jest Miłością i odrzuci Go, ten wybierze piekło, czyli życie bez Miłości.
Na tym właśnie polega potępienie: jest ono porzuceniem Miłości dla chwilowych i złudnych korzyści...

Dzisiejszymi uczniami Chrystusa są wszyscy chrześcijanie, a nie tylko osoby duchowne.
Jesteśmy więc odpowiedzialni za przekaz wiary i mamy być pełni miłości, przebaczenia, miłosierdzia i pokoju...

Jezus, tuż przed swym wniebowstąpieniem, zapowiada Apostołom, że przez ich ręce będzie nadal dokonywał wielu znaków tu na ziemi.
Po zesłaniu Ducha Świętego, a wraz z Nim Bożej mocy, te zapowiedzi się wypełniły.
Stało się to możliwe, bo uczniowie uwierzyli w Bożą, a nie swoją siłę.
Zaufali mocy Jezusa, a nie własnej.
Mimo, że odszedł do nieba, mógł i nadal może działać pośród nas...

Wciąż jesteśmy świadkami wielu znaków czynionych przez Jezusa i w Jego imię.
Żeby ich doświadczyć, trzeba pozwolić Mu na działanie.
Może i wówczas przez nasze ręce będą się one dokonywać.
Do tego jednak potrzeba pokory.
Uznania, że sprawcą wszelkiego dobra jest Bóg.
A dobre dzieła przypisać Jemu i Jego łasce, a nie sobie.
Nie przywłaszczać sobie tego, czego tak naprawdę autorem jest Bóg...

Prośmy o dogłębne przekonanie, że moc Jezusa towarzyszy nam na każdym kroku...

Prośmy Jezusa, aby dał nam odwagę dzielenia się tym, jak wiara w Niego zmienia nasze życie...

SUMMA SUMMARUM

“Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”... Przyjęcie Jezusa i Jego Miłości otwiera niebo. Jeżeli uwierzymy, będziemy mogli czynić wielkie rzeczy: uzdrawiać, nieść nadzieję i wyprowadzać dobro ze zła.

Mamy budować niebo na ziemi. Niebo nie jest miejscem, ale stanem. Niebo jest tam, gdzie jest miłość Jezusa Chrystusa.

Kto usłyszy Ewangelię, a nie uwierzy w nią i nie przyjmie Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, będzie potępiony. Kto usłyszy Ewangelię i odrzuci Boga, ten wybierze piekło, czyli życie bez Miłości. Na tym polega potępienie: jest ono porzuceniem Miłości dla złudnych korzyści.

Wciąż jesteśmy świadkami wielu znaków czynionych przez Jezusa i w Jego imię. Żeby ich doświadczyć, trzeba pozwolić Mu na działanie. Ale potrzebna jest również pokora, a więc uznanie, że sprawcą wszelkiego dobra jest Bóg.

 

 

Flag Counter