9 MAJA

Środa, Dzień Powszedni

EWANGELIA - J 16, 12-15 (Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie
i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

MEDYTACJA

Jezus nieustannie zaprasza każdego z nas do coraz bliższej relacji z sobą.
On troszczy się o nas i pragnie dla nas czegoś więcej.
To “więcej” często jest dla nas nieznane, dlatego potrzebujemy pomocy.
Pomocą, którą daje nam Jezus jest Duch Prawdy.
On pomaga nam dostrzegać to, co jest dla nas zakryte...

Pragnienie większej współpracy z Duchem Świętym w naszym życiu będzie się spełniało, jeżeli będziemy podążać za Jezusem, który był namaszczony przez Ducha.
Otwieranie się na Ducha Prawdy to otwieranie się na odczytywanie Bożej woli względem naszego życia, tu i teraz...

Duch Święty ożywia naszą relację z Bogiem.
Dzięki Niemu nasza wiara staje się coraz pełniejsza i wyraża się w konkretnych sytuacjach naszego życia...

Dobry Bóg bardzo konkretnie wyznacza drogę chrześcijańskiego powołania.
Jest ona wytyczona poszczególnymi czynnościami, które, gdy spełniamy z wiarą, są drogą naszego posłuszeństwa, a przez to i uświęcenia...

Bóg nie daje zadań ponad ludzkie siły lub naturalne możliwości.
Z rozumną wiarą, ale też z pokornym zaufaniem, chciejmy odpowiadać czynami na Boże wezwanie.
Tylko wtedy będziemy w stanie otrzymać i doświadczyć stanu prawdziwego błogosławieństwa i spełnienia...

Nie da się pojąć od razu wszystkiego, co Jezus ma nam do powiedzenia.
Oczywiście nie dlatego, by to było takie trudne.
W świecie zniszczonym przez zło, dobro i miłość muszą być przywracane stopniowo, by nie zostały całkowicie odrzucone.
I tak Jezus naraził się swoją miłością i dobrocią...

Zauważmy więc jak ważny jest Duch Święty.
Dlatego Jezus daje Go nam.
Chodzi więc o to, byśmy chcieli i umieli z Nim współpracować.
Tym bardziej, że to nie jest trudne.
Wymaga tylko determinacji w poszukiwaniu prawdy, bo Duch Święty jest Duchem Prawdy...

Jednym z atrybutów Ducha Świętego jest prawda.
Człowiek przemieniony przez Boga Trójjedynego jest człowiekiem prawdy na wszystkich trzech płaszczyznach: względem Boga, otoczenia i samego siebie.
Im bliżej jesteśmy Boga, tym mniej w nas udawania.
Tylko z Nim damy radę żyć w prawdzie...

Jak z sercem przekonanym o własnej wiedzy i własnej prawości być otwartym na prawdę?
Paradoksalnie, w wierze właśnie takie serce ma przewagę.
Nie dlatego, że wiara pochwala zło, ale w wierze prawda jest Osobą, Bogiem i Jezusem znanym z Ewangelii.
To do Niego prowadzi Duch, Jego objawia – Tego, który oczyszcza serce...

Życie każdego z nas powinno być oddaniem chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.
Powinniśmy każdego dnia zanurzać nasze życie w Bogu, tak by w naszym sercu panował pokój...
Oczywiście, by w pełni zrozumieć to, że nasze życie jest zjednoczone z Bogiem potrzebujemy Ducha Prawdy, który nas o tym pouczy...

Jezus w dzisiejszej Ewangelii pragnie przygotować nas na przyjęcie Ducha Świętego.
Jezus uświadamia nam, że potrzebujemy czasu i ciągłego dojrzewania, abyśny mogli przyjąć wszystko, czego pragnie nam udzielać.
Życie z Jezusem jest procesem...

Jezus obiecuje nam Ducha, który doprowadzi nas do całej prawdy.
Bo życie w Duchu Świętym owocuje prawdą...

Duch Święty jest chwałą Jezusa.
Jeśli poddamy się Jego prowadzeniu, nasze życie stanie się Jezusowe.
Stanie się Jego chwałą...

Duch Święty jest Duchem Ojca i Syna.
Pragnie rozlewać Boską miłość w naszej rodzinie i we wspólnocie...

Oddajmy Duchowi Świętemu to, co w naszym życiu najdroższe: siebie, bliskie nam osoby, miejsca i rzeczy...
Powtarzajmy: „Duchu Święty, wypełnij nas prawdziwym życiem”...

Prośmy o dogłębne poddanie się natchnieniom Ducha Świętego...

Prośmy o światło Ducha Świętego, szczególnie w tych sprawach w naszym życiu, które są dla nas niejasne i które nas przerastają...

SUMMA SUMMARUM

Pomocą, którą daje nam Jezus jest Duch Prawdy. On pomaga nam dostrzegać to, co jest dla nas zakryte i ożywia naszą relację z Bogiem.

Otwieranie się na Ducha Prawdy, to otwieranie się na odczytywanie Bożej woli w naszym życiu, tu i teraz.

Bóg nie daje zadań ponad ludzkie siły lub naturalne możliwości. Z rozumną wiarą i pokornym zaufaniem, chciejmy odpowiadać czynami na Boże wezwanie. Tylko wtedy będziemy w stanie otrzymać i doświadczyć prawdziwego błogosławieństwa i spełnienia.

Jezus pragnie przygotować nas na przyjęcie Ducha Świętego. Uświadamia nam, że potrzebujemy czasu i ciągłego dojrzewania, abyśmy mogli przyjąć wszystko, czego pragnie nam udzielać. Bo życie z Jezusem jest procesem.

Nie da się pojąć od razu wszystkiego, co Jezus ma nam do powiedzenia. Oczywiście nie dlatego, by to było takie trudne. Ale w świecie zniszczonym przez zło, dobro i miłość muszą być przywracane stopniowo, by nie zostały całkowicie odrzucone.

Jezus obiecuje nam Ducha, który doprowadzi nas do prawdy. Bo życie w Duchu Świętym owocuje prawdą.

Jezus daje nam Ducha Świętego. Obyśmy tylko chcieli i umieli z Nim współpracować. Wymaga to determinacji w poszukiwaniu prawdy, bo Duch Święty jest Duchem Prawdy.

Duch Święty jest chwałą Jezusa. Jeśli poddamy się Jego prowadzeniu, nasze życie stanie się Jezusowe. Stanie się Jego chwałą.

Przemienieni przez Boga Trójjedynego jesteśmy ludźmi prawdy względem Boga, otoczenia i samego siebie. Im bliżej jesteśmy Boga, tym mniej w nas udawania. Tylko z Nim damy radę żyć w prawdzie.

Z sercem przekonanym o własnej wiedzy i własnej prawości można być otwartym na prawdę. Wiara nie pochwala zła, ale w wierze prawda jest Osobą, Bogiem i Jezusem znanym z Ewangelii.

Prośmy o dogłębne poddanie się natchnieniom Ducha Świętego, o Jego światło, szczególnie w tych sprawach w naszym życiu, które są dla nas niejasne i które nas przerastają.

 

 

Flag Counter