19 KWIETNIA

CZWARTEK, Dzień Powszedni

EWANGELIA - J 6, 44-51 (Chleb żywy, który zstąpił z nieba)

Jezus powiedział do ludu:
«Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”.
Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».

MEDYTACJA

Bóg od wieków na różne sposoby objawia ludziom swoją obecność.
Jak kochający Ojciec wyciąga swoją boską rękę do człowieka i pociąga do siebie.
Chce, by każdy był Jego dzieckiem, Jego uczniem...

Jezus odkrywa przed swoimi uczniami tajemnicę życia wiecznego.
Wiara w Boga oraz karmienie się Jego Ciałem daje pewność, że w przyszłości Bóg otworzy bramy nieba...

Wiara jest łaską.
Ale Bóg nie daje tej łaski "z łaski".
Daje ją bardzo chętnie.
Wręcz nalega, abyśmy ją wzięli.
Kto by jednak sądził, że ma wiarę dzięki sobie, byłby w wielkim błędzie.
Nikt nie może przyjść do Jezusa, "jeżeli go nie pociągnie Ojciec"...

Bóg Ojciec nas pociąga, byśmy stali się Jego uczniami.
To naturalne.
Przecież rolą każdego ojca jest uczyć dziecko.
My jednak niestety dość łatwo godzimy się, aby Bóg był naszym ojcem-opiekunem, ale nie ojcem-nauczycielem...

Jeżeli chcemy żyć na całego, to karmy się Chrystusem.
Jak najczęściej.
W Eucharystii, w innych sakramentach, w Biblii, w drugim człowieku, w różnych sytuacjach…
On naprawdę jest kreatywny w sposobach przychodzenia do nas...

Samo słowo pisane nie wystarczy, by wzbudzić wiarę.
Rozumienie Pism i odkrycie tajemnicy Zmartwychwstałego mają prowadzić do sakramentu...

Do wejścia na drogę zbawienia jest potrzebne przejście kolejnych etapów, do których należą: słuchanie słowa głoszonego przez Kościół, chrzest i radość
z nowego życia.
Musimy ponawiać deklarację wiary nie tylko słowami, ale przede wszystkim codziennym życiem.
I odkrywać radość z faktu przynależności do Jezusa, jedynego Zbawiciela świata, w którym jest nowe życie...

Wiara i Eucharystia odgrywają najważniejszą rolę w naszym życiu.
Wiara i Eucharystia prowadzą nas do zjednoczenia z Bogiem i dają życie wieczne.
Każdy z nas jest stworzony dla życia, także tego w wieczności.
W naszym ciągłym zabieganiu nie mamy czasu pomyśleć o życiu wiecznym.
Tymczasem jest to perspektywa, która jest przed nami.
I musimy się do niej przygotować.
Ewangelia mówi o dwóch istotnych warunkach otrzymania życia wiecznego: wiara w Jezusa i Eucharystia – Ciało za życie świata.
Tylko głęboka wiara, nasz osobisty kontakt z Jezusem da nam życie wieczne...

Jezus dostrzega niedowierzanie Żydów.
Nie oskarża ich jednak.
Uświadamia im, że bez pomocy Ojca nie będą w stanie zbliżyć się do Niego i przyjąć Go takim, jakim się objawia...

Jezus wie o wszystkim, co dzieje się w naszym sercu.
Zna naszą miłość i wiarę, ale zna także nasze szemrania, wątpliwości i naszą rutynę w przeżywaniu Eucharystii...
Uświadamia nam, że każdego dnia możemy prosić Ojca, aby nas przyciągał do Jezusa...

Ojciec codziennie chce mówić do nas o swoim Synu.
Możemy przychodzić do Niego jak dziecko i rozmawiać z Nim o Jezusie...
Podczas każdej Mszy świętej możemy Go prosić, aby rozmiłował nas w Jezusie...

Ilekroć przyjmujemy do serca Jego Ciało, tylekroć odpowiadamy na Jego pragnienie.
Każda przyjęta Komunia święta jest wyznaniem naszego pragnienia, że chcemy być z Nim na wieczność...

Prośmy o głęboką wiarę w moc Komunii świętej, przygotowującej nas na życie wieczne...

Prośmy Jezusa, aby uczył nas cichej adoracji, spokojnego trwania w Jego świętej obecności, która jest przedsmakiem życia wiecznego z Nim...

SUMMA SUMMARUM

Jezus odkrywa przed uczniami tajemnicę życia wiecznego. Wiara w Boga oraz karmienie się Jego Ciałem dają pewność, że w przyszłości Bóg otworzy bramy nieba.

Kto zakłada, że ma wiarę dzięki sobie, jest w błędzie. Nikt nie może przyjść do Jezusa, "jeżeli go nie pociągnie Ojciec".

Zbyt często i zbyt łatwo godzimy się, aby Bóg był naszym ojcem-opiekunem, ale nie ojcem-nauczycielem.

Jeżeli chcemy żyć na całego, to karmy się Chrystusem. Jak najczęściej. W Eucharystii, w innych sakramentach, w Biblii, w drugim człowieku, w różnych sytuacjach. Bóg naprawdę jest kreatywny i w różny sposób przychodzi do nas.

Musimy ponawiać deklarację wiary nie tylko słowami, ale przede wszystkim codziennym życiem. Ale i odkrywać radość z faktu przynależności do Jezusa, jedynego Zbawiciela świata, w którym jest nowe życie.

Wiara i Eucharystia odgrywają najważniejszą rolę w naszym życiu oraz prowadzą nas do zjednoczenia z Bogiem i dają życie wieczne.

Jezus wie o wszystkim, co dzieje się w naszym sercu. Zna naszą miłość i wiarę, ale zna także nasze szemrania, wątpliwości i naszą rutynę w przeżywaniu Eucharystii.

Ilekroć przyjmujemy do serca Jego Ciało, tylekroć odpowiadamy na Jego pragnienie. Każda przyjęta Komunia święta jest wyznaniem naszego pragnienia, że chcemy być z Nim na wieczność.

 

 

Flag Counter