18 KWIETNIA

ŚRODA, Dzień Powszedni

EWANGELIA - J 6, 35-40 (Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne)

Jezus powiedział do ludu: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

MEDYTACJA

Widzieć Jezusa i znać Go, to nie znaczy jeszcze ufać Mu.
Możemy poznać Go, ale w Niego wątpić.
Możemy traktować Go jak kogoś, kto jest wyjątkowym nauczycielem życia, lecz nie jest naszym Odkupicielem.
Ale to Jezus jest jedynym, który naprawdę ratuje nas od naszych głodów i pożądań...

Wierzyć Jezusowi, to znaczy chcieć być przez Niego zbawiony...
Wola Ojca, posłuszeństwo Syna, opieka Ducha Świętego, ale również nasza zgoda – to wszystko ma nas prowadzić do wiecznego życia w Trójcy Świętej.
Taki jest najgłębszy sens życia chrześcijanina...
Jezus zaprasza nas, abyśmy to odkryli i przyjęli...

Jezus mówi nam dzisiaj, że nas nie straci z oczu.
Nie bójmy się, On zrobi wszystko, odda nawet swoje życie za nas, żeby nas nie stracić.
Chciałby tylko tego, abyśmy nie wątpili, że On wraz z Ojcem i Duchem Świętym chce wymieniać się z nami swoją miłością przez całą wieczność...

Wolą Ojca jest, aby Jezus dał życie wieczne wszystkim, których od Niego "otrzymał".
A kogo Jezus "otrzymuje" od Ojca?
Każdego, kto się do Niego przyznał, nazywając Go Ojcem.
Dlatego tak ważne jest odpowiedzieć sobie na pytanie, "od kogo pochodzę?"
Czy Bóg jest moim Ojcem?
Czy przyznaję się do Boga?...

Warto odkryć to, że nie jesteśmy powołani do życia tylko na chwilę tu, na ziemi, a potem wielki smutek, pustka czy nicość.
Jesteśmy powołani do życia na zawsze, z Chrystusem, a ten czas na ziemi jest jedynie krótkim okresem, który jest nam dany, aby zacząć w końcu żyć Ewangelią.
Absolutnie, na całego...

Jezus został posłany przez Ojca jako jedyny Pośrednik zbawienia.
Koniecznym warunkiem udziału w zbawieniu jest wiara w Syna Bożego.
Tej jednak brak ludziom, którzy widzą tylko jedynie znaki i cuda, a nie samego Pana.
Bez wiary nie można podobać się Bogu.
Kto zatem wierzy, ten ma udział w życiu Bożym, które otrzymuje od Boga Trójjedynej miłości...

Skoro się modlimy „bądź wola Twoja”, to chcemy realizować nasze życie zgodnie z Jego pomysłem na nas.
Ojciec niebieski potrafi pisać prosto na krzywych liniach naszego życia.
I On jest naszą siłą.
A skoro jest wiarygodnym, to warto budować własne bezpieczeństwo na Jego słowie...

Wiara, " ponieważ jest wiązana z nawróceniem, jest przeciwieństwem bałwochwalstwa; jest odsuwaniem się od bożków, żeby powrócić do Boga żywego dzięki osobistemu spotkaniu” (Papież Franciszek).

Prośmy o głębokie doświadczenie prawdy, że jesteśmy upragnieni przez Boga...

Prośmy Jezusa, aby pozwolił odczuć, jak mogłaby wyglądać ta wieczna wzajemna wymiana miłości...

SUMMA SUMMARUM

Znać Jezusa, a nawet widzieć Go, nie musi znaczyć, że ufa się Jemu. Możemy poznać Go, ale w Niego wątpić. Możemy traktować Go jak kogoś, kto jest nauczycielem życia, lecz nie jest naszym Odkupicielem.

Wierzyć Jezusowi, to znaczy chcieć być przez Niego zbawiony. Warto. Bo Jezus jest jedyny, który naprawdę ratuje nas od naszych głodów i pożądań.

Wola Ojca, posłuszeństwo Syna, opieka Ducha Świętego, ale i nasza zgoda, to wszystko ma nas prowadzić do wiecznego życia w Trójcy Świętej.
Taki jest sens życia chrześcijanina. Jezus zaprasza nas, abyśmy to odkryli i przyjęli.

Nie bójmy się, On zrobi wszystko, aby nas nie stracić. Chciałby tylko tego, abyśmy nie wątpili, że On wraz z Ojcem i Duchem Świętym, chce wymieniać się
z nami swoją miłością przez całą wieczność.

Nie jesteśmy powołani do życia tylko na chwilę tu, na ziemi. Jesteśmy powołani do życia na zawsze, z Chrystusem. A czas na ziemi jest nam dany po to, aby zacząć żyć Ewangelią.

Koniecznym warunkiem udziału w zbawieniu jest wiara w Syna Bożego. Tej jednak brak tym, którzy widzą jedynie znaki i cuda, a nie samego Pana. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Zatem, kto wierzy, ma udział w życiu Bożym, które otrzymuje od Boga.

Jeżeli się modlimy „bądź wola Twoja”, to chcemy realizować nasze życie zgodnie z Jego pomysłem na nas. A On potrafi pisać prosto na krzywych liniach naszego życia i być naszą siłą. Zatem, jest wiarygodny, a więc warto budować własne bezpieczeństwo na Jego słowie.

Wiara, "ponieważ jest wiązana z nawróceniem, jest przeciwieństwem bałwochwalstwa; jest odsuwaniem się od bożków, żeby powrócić do Boga żywego dzięki osobistemu spotkaniu” (Papież Franciszek).

 

 

Flag Counter