9 KWIETNIA

PONIEDZIAŁEK, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł».

MEDYTACJA

Panie, Ty wiesz o nas wszystko.
Wiesz, jakie są nasze pragnienia i potrzeby.
Prosimy, zabierz rozproszenia i spraw, abyśmy potrafili wsłuchiwać się w Twoje Słowo...

Jak bardzo pokorna i odważna była Maryja.
Potrafiła wpuścić do swojego życia Boga i zgodzić się na Jego plan...
Każdy z nas ma jakiś projekt życia.
Niejednokrotnie poświęcamy się naszym pasjom, pracy lub ukochanej osobie.
Niewielu jednak potrafi zostawić swój najlepszy plan i wsłuchać się w zamiary, jakie ma Bóg.
Bo do tego potrzeba dużo odwagi...

Zwróćmy uwagę, że „Maryja zmieszała się”, gdy usłyszała słowa archanioła.
Na pewno nie spodziewała się tak szczególnych odwiedzin i wiadomości.
Ale w jej reakcji nie ma nic gwałtownego, wręcz przeciwnie – spokojnie, pełna ufności, podjęła najważniejszą decyzję swojego życia...

Maryja jest wzorem zasłuchania w Boga, który mówi.
Jest też mistrzynią dialogu i pokazuje, na czym on polega.
Rozmowa to nie tyle sztuka mówienia, co sztuka uważnego słuchania...

Maryja jest Matką Słowa, które gdy jest wysłuchane, rodzi wiarę...

Bóg bardzo konkretnie wyznacza drogę chrześcijańskiego powołania.
Jest ona wytyczona poszczególnymi czynnościami, które, gdy spełniamy z wiarą, są drogą naszego posłuszeństwa, a przez to i uświęcenia.
Bóg nie daje zadań ponad ludzkie siły lub naturalne możliwości.
Postawa Maryi budzi nasz podziw i pociąga do naśladowania.
Z rozumną wiarą, ale też z pokornym zaufaniem, chcemy odpowiadać czynami na Boże wezwanie.
Tylko wtedy będziemy w stanie otrzymać i doświadczyć stanu prawdziwego błogosławieństwa i spełnienia...

Scena Zwiastowania mówi nam o sposobie działania Boga w naszym życiu.
Najpierw Bóg nas obdarowuje - "Bądź pozdrowiona, pełna łaski"...
Potem mówi czego od nas oczekuje i jaki ma plan - "Oto poczniesz i porodzisz Syna"...
Nie jest to jednak rozkaz, ale raczej usilna prośba...

Potem Bóg mówi jak to się ma zrealizować - "Duch Święty zstąpi na Ciebie"...
Są to jednak informacje absolutnie niezbędne, bo szczegółami, które dla nas często bywają wielkim problemem, Bóg zajmie się sam...

Wreszcie przychodzi czas na naszą osobistą decyzję, na przyzwolenie.
Jeśli nie ma naszego przyzwolenia, Bóg zmienia swoje plany, szuka innego sposobu spełnienia swoich zamiarów...

Pamiętajmy, że nie jesteśmy marionetkami w ręku Boga.
On za bardzo nas kocha, by nas tak traktować...

Maryja dowiaduje się, że ma zostać matką tak długo oczekiwanego Mesjasza.
Wypowiada najważniejsze „tak” w historii świata: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”...
Uczmy się od Maryi prostoty, pokory i totalnego zaufania Bogu, że Jego plany względem nas są lepsze od naszych...

Miłosierdzie Boga objawiło się nie tylko poprzez krzyż.
Zanim Bóg umarł, stał się w pełni człowiekiem.
Kierując się właśnie miłosierdziem, ogołocił samego siebie i stał się podobny do człowieka we wszystkim, z wyjątkiem grzechu...

Dzisiaj Maryja słyszy słowa, pełne Bożej miłości do Niej.
Ale te słowa są skierowanie również do nas...

Każde słowo Pisma Świętego jest skierowane osobiście do każdego człowieka.
Każde ma na celu ukazanie nam szaleńczej miłości Boga do nas.
I to wszystko po to, by zachęcić nas do pełnienia woli Ojca.
Bóg wie, że tylko w ten sposób staniemy się najszczęśliwszymi ludźmi na ziemi...

Nie jest nam łatwo w życiu powiedzieć Bogu nasze tak.
Pełnienie woli Bożej jest bardzo trudne.
Ale jest to sprawa konieczna, by uzyskać pokój w swoim życiu, pokój w sercu, by i w naszym życiu działy się wielkie sprawy Boże...

Prośmy o łaskę wewnętrznej wolności w otwieraniu się...

Prośmy Maryję o dar słuchania Słowa, o wiarę i odwagę, aby to Słowo stało się żywe i skuteczne w naszym życiu...

SUMMA SUMMARUM

Maryja jest wzorem zasłuchania w Boga, który mówi. Jest mistrzynią dialogu i pokazuje, na czym on polega. Rozmowa to nie tyle sztuka mówienia, ale przede wszystkim sztuka uważnego słuchania. Maryja jest Matką Słowa, które gdy jest wysłuchane, rodzi wiarę.

Z rozumną wiarą oraz z pokornym zaufaniem, powinniśmy odpowiadać czynami na Boże wezwanie. Tylko wtedy będziemy w stanie otrzymać i doświadczyć stanu prawdziwego błogosławieństwa i spełnienia.

Scena Zwiastowania to opis działania Boga w naszym życiu. Najpierw Bóg nas obdarowuje-"Bądź pozdrowiona, pełna łaski". Następnie mówi, czego od nas oczekuje i jaki ma plan-"Oto poczniesz i porodzisz Syna". Potem Bóg mówi, jak to ma się zrealizować-"Duch Święty zstąpi na Ciebie".

Bóg nigdy nie rozkazuje. Najwyżej usilnie prosi. I czeka na naszą decyzję, czyli na przyzwolenie. Jeżeli nie ma naszego przyzwolenia, Bóg zmienia swoje plany
i szuka innego sposobu spełnienia swoich zamiarów.

Powinniśmy uczyć się od Maryi prostoty, pokory i totalnego zaufania Bogu, że Jego plany względem nas są lepsze od naszych.

Maryja słyszała słowa, pełne Bożej miłości do Niej. Ale te słowa są skierowanie również do nas. Każde słowo Pisma Świętego jest skierowane osobiście do każdego człowieka. Każde ma na celu ukazanie nam bezwarunkowej miłości Boga do nas.

Nie jest nam łatwo w życiu powiedzieć Bogu nasze tak. Pełnienie woli Bożej jest bardzo trudne. Ale jest to sprawa konieczna, by uzyskać pokój w swoim życiu
i pokój w sercu po to, aby i w naszym życiu działy się wielkie sprawy Boże.

 

 

Flag Counter